туит 3.8

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.8. Как да се моля със стих от Библията?

Бог иска да ни говори чрез Библията (виж Библията). Библията е не просто сборник с древни истории за това, което Бог е извършил или казал в миналото, тя е Божието Слово, което говори сега (виж Туит 1.10). Всеки стих от Библия та има какво 2 да ни каже. Затова е толкова важно Библията да ш бъде четена редовно и да бъде ползвана в молитвата. Този начин на четене не е същото като научното изследване. То изисква тих размисъл върху кратък текст. Бог ще ви помогне да разберете от какво точно се нуждаете в конкретния момент. Този начин на молитва е наречен lectio divina, което в превод от латински означава „божествено четене”, или „четене с Бог”.

# Избор на библейски текст

Може би си задавате въпроса как да изберете текст от Библията за вашата молитва. Добра отправна точка са текстовете, определени от Църквата за четене, са в Месата през деня. Тези стихове са съобразени с празника, отбелязван от Църквата на този ден (виж Туит 3.47). Те могат да бъдат открити в католическите служебници, енорийските бюлетини и интернет страници. Може да изберете да изчетете цяла книга от Библията, по няколко стиха всеки ден. При всички случаи е добре да не избираме само текстове, които ни харесват, а да проучим богатството на други текстове. Всеки библейски текст, колкото и труден да е на пръв поглед, има нещо важно, което може да ви каже. Може да изберете едно от четирите Евангелия: на Матей, Марк, Лука или Йоан (виж Туит 1.17 и Туит 1.18). Прочетете няколко стиха, помислете върху тях и се помолете. По този начин ще опознавате Исус ден след ден все по-добре.

# Визуализация

За да опознаете по-добре Исус, ще бъде от полза да си представите ситуация, описана в Евангелията. Ако стиховете разказват как Исус се качва на лодка, от която проповядва на хората, а учениците Му го слушат (Лук. 5:3), може да се опитате да си представите картината. Затворете очи и вижте лодката, в която стои Исус; вижте хората на брега; вижте и себе си сред тях, почувствайте вятъра, мириса на морето, и т.н. Може дори да се промъкнете в лодката, за да бъдете по-близо до Исус. А сетне може и да се заслушате в думите на Исус, сякаш Той говори на вас.

# Разговор с Исус

Ако четете текста бавно, е вероятно да откриете дума или изречение, които да ви поразят. Те могат да предизвикат множество въпроси, може да ви ядосат или да се почувствате добре и да си кажете: „Точно така.” Ако някой стих ви порази, спрете. Бихте могли да повторите думите бавно, като ги обмислите внимателно. Може да си зададете въпроса: Какво иска да ми каже Бог чрез тези думи? Защо очите ми се спряха точно на това изречение? Какво ме докосва? Какво ме предизвиква? Допуснете тези въпроси до вас. Сетне може да кажете всичко на Исус, сякаш си говорите с Него.

Не е необходимо да изчетете текста докрай, по-важно е пълноценно да изживеете миговете, които сте отделили на Бог. Ако сте си казали, че ще се молите 10 минути, тогава се молете 10 минути! Иначе може да си тръгнете, преди Бог да успее да ви говори! Дори да не се изпитвате вдъхновение, дори молитвата ви да е суха и скучна, просто останете фокусирани върху Бог, докато времето изтече. (виж Туит 3.3)

Когато завършите молитвата, е добре да отделите един миг и да помислете за нея. Коя част от библейския текст беше най-важна? Какво почувствах? Накратко, как ме докосва Бог? Това ще ви помогне да разберете какво Бог ви носи в молитвата.

Отделете време, прочетете стих от Библията и се оставете текстът да ви проговори. Сетне кажете на Исус всичко, което ви идва наум.

 

Един светец се моли с Библията

Св. Игнаций от Лойола (виж Туит 4.5) развива собствен начин за молитва С Библията. Той съветва: първо си изберете текст, а след това решете колко време ще отделите за молитва.

Най-добрата отправна точка са Евангелията. Прочетете един епизод и си представете сцената, вслушайте се в думите на Исус и се вгледайте в Неговите действия. Оставете се делата и словата Му да ви развълнуват дълбоко, сетне Му поговорете, кажете Му всичко, което си мислите в този момент.

Св. Игнаций препоръчва да си записваме преживяванията по време на молитвата, за да си спомняме как Бог ни е съпровождал по време на пътуването ни към Него.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.