туит 3.7

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.7. Как мога да намеря време за молитва? Къде е Бог във всекидневния живот?

В живота се случват много неща. Вниманието ни е ангажирано с различни дела. В това напрегнато всекидневие може да е трудно да отделите няколко минути, в които да се уедините и да кажете: „Добре, Господи, следващите десет минути ще бъдат само за Теб.” Най-важно за молитвата е да откриете време за Бог. Това може и да е жертва, защото по време на молитва човек не може да прави нищо друго.

# Няма време?

Но ако погледнете на този въпрос по различен начин, всъщност е странно, че човек толкова трудно намира време за молитва. Ако се молите 10 минути на ден, това е само миг спрямо 1440-те минути от 24-те часа на деня (или под 1 процент!). Помислете колко лесно прекарвате половин час на ден в интернет например.

Затова е необходимо да решите кое е истински важно в живота. Дали това е вашето спокойствие, приятелите, изпитите, кариерата? Какво място искате Бог да има във вашия живот? Важно е да се определят приоритетите. Независимо колко важни биха могли да бъдат вашите всекидневни дела, краткото време, което посвещавате изцяло на Бог, е най-добре прекараното време. Може да сте уверени, че Бог може всичко.

Ако отделите време за Бог във вашата молитва и работите усилено, може да бъдете уверени, че Бог ще направи така, че да успеете да свършите това, което е необходимо. Помислете го по този начин, молитвата е полезна дори за вашата кариера! Затова блажената Майка Тереза учи своите сестри, че в дните, в които имат повече работа, те трябва да се молят по-дълго от обикновено. Ако имате много работа за вършене, се нуждаете от допълнителна помощ и Божия благодат, за да успеете да я свършите (виж Туит 4.12).

# Медитация и съзерцание

Целта на християнската молитва е да бъдем с Бог. Това е нещо много по-различно от разнообразните цели на будистката медитация или хиндуиската йога, които могат да бъдат практикувани със или без вяра в Бог. Като християни ние се обръщаме към Бог в молитвата, за да встъпим с Него в лично отношение. За да постигнем това, можем да медитираме върху стих от Библията, икона, текст от Отците на Църквата или други светци (виж Туит 2.24). Медитацията може да ни изведе към съзерцанието (виж Туит 3.3), в което се фокусираме изцяло върху любовта, която Бог изпитва към нас, и любовта, която ние изпитваме към Бог.

# Разбиране

Молитвата ни помага да развием лично отношение с Исус. Молитвата задълбочава разбирането за това, което Той е сторил, за да ви помири с Бог, и как Той действа във вашия живот точно сега (виж Туит 1.27).

По-доброто разбиране на Бог и на самите нас започва с намирането на време за молитва. Бог ще стори останалото. Той дори ви помага да се молите: „Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.” (Рим. 8:26)

Определете приоритетите! Кое по-важно: вашият натоварен живот или Бог? Поставете Бог на първо място и всичко друго ще се нареди само.

 

Как мога да съм уверен, че опитът ми е от Бог?

Може да си мислите, че докато се молите, се заблуждавате. Дали не говоря сам със себе си? Дали отговорите, които намирам, идват наистина от Бог? Ами ако всичко това идва от самия мен? Ами ако идва от зъл дух? Тези въпроси са важни. Но не забравяйте думите на Исус: „Не бойте се“ (Иоан 6:20).

Всичко, което идва от Бог, носи чувство за дълбок покой (виж Туит 3.4). Наред с това има още няколко критерия, които могат да ви помогнат да определите дали опитът ви е от Бог:

* Всичко, което казва Бог, винаги ще съответства на казаното от Исус. Бог не може да противоречи на Себе Си.

* Светият Дух помага на Църквата да говори истината за Бог (виж Туит 2.13). Затова казаното от Бог ще съответства на учението на Църквата.

* Ако нещо ви пречи, докато се молите, споделете го с вашия духовен наставник. Той може да ви помогне да разграничите кое е добро и истинско и кое не е.

* Използвайте здравия разум; вслушавайки се във вашата съвест. може да откриете правилната настройка. (Виж Туит 4.6)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.