туит 3.51

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.51. Кои са Източните католически църкви? Какво означава „обред”?

В едната Католическа църква съществуват различни Църкви, всички от които признават папата за върховен водач. Тези Църкви възникват в хода на историята на Католическата църква (виж от Туит 2.18 до Туит 2.50). Най-важно е разграничението между Запада и Изтока, причинено от разделянето на Римската империя (виж Туит 2.20). Има една Западна църква, чийто център е Рим: това е Римокатолическата църква. Има и Източни църкви, които обикновено се наричат Православни. В хода на историята те са се отдалечили от Католическата църква (виж Туит 2.30), но част от тях са възстановили единството си с нея. Днес Католическата църква включва няколко Източнокатолически църкви с различен географски произход. Папата изпълнява двойна функция: той е водач на Западната, или Римокатолическата църква, както и глава на цялата Католическа църква, включително на Източнокатолическите църкви.

# Обреди

Всички ние съставляваме едната Католическа църква, затова разликата не е в това кой е водачът (това е папата), а в начина, по който тези групи се молят, с други думи, как отслужват Литургията и тайнствата (виж Туит 3.24 и Туит 3.35). Това поставя въпроса за „обреда”, което е просто начинът, по който е отслужвана Литургията. Обредът може да е различен за всяка Църква, но същността е една и съща. Независимо дали присъствате на Евхаристийно служение в Римокатолическата или в някоя от Източнокатолическите църкви, в тях винаги присъства Тялото на Самия Исус (виж Туит 3.48).

Най-общо, причината за съществуването на различните обреди датира от времето на петте патриаршии в ранната църква (виж Туит 2.20): Рим, Йерусалим, Александрия, Антиохия и Константинопол.

# Рим и Византия

Днес двата най-разпространени обреда са римският и византийският. В Западната църква е използван езикът на древния Рим, латинският, откъдето идва и терминът латински, или римски обред, (виж от Туит 3.45 до 3.47) В Константинопол и Византия се е говорил гръцки език, което обяснява защо говорим за византийски, или грекокатолически обред (виж Туит 3.52). Нещата стават още по-сложни, защото и латинският, и византийският обред са били преведени на множество различни местни езици. Само че обредът, включително жестовете, одеждите и смисълът, остава един и същ. Само като пример може да се посочи, че когато папата отслужва Меса в Рим, той обичайно прави това, като следва латинския обред в неговата обичайна форма (виж Туит 2.48).

# Други важни обреди

Маронитският обред използва арамейския (сирийски) език, който е бил говорен от Исус (виж Туит 1.13) и отчасти арабски. Много християни маронити произхождат от Ливан, Сирия и Кипър. Сиромалабрийският обред е разпространен в Индия, по-конкретно в щата Керала. Сиромалабрийската църква е била основана от св. Тома през първи век; тя използва сирийски и индийския език малаялам. Сиромаланкарскага Църква също търси корените във времето на св. Тома, но следва западносирийския обред.

Както Източнокатолическите, така и Римокатолическата църква са част от Вселенската църква. Обредът е формата на служение на Литургията.

 

Обреди в Католическата църква

Запад

* Рим (98%)

– Римски обред: 1.200.000.000 вярващи): обичайна форма; извънредна форма; англиканска форма

– Местни обреди и обреди на религиозни ордени

Изток

* Александрия (0,04%),

– Коптски обред (Египет) (174.000 вярващи)

– Етиопски обред (248.000 вярващи)

* Антиохия (0,5%)

Западносирийски обред:

– Маронитски обред (3.400.000 вярващи)

– Сирийски обред (208.000 вярващи)

– Сиромаланкарски обред (445.000 вярващи)

Източносирийски обред:

– Халдейски обред (602.000 вярващи)

– Сиромалабарски обред (4.100.000 вярващи)

* Константинопол (0,7%)

– Византийски обред (7.800.000 вярващи) включително Украинската (4.400.000), Мелкитска (1.700.000), Румънска (513.000) църкви и много други.

– Арменски обред (737.000 вярващи)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.