туит 3.49

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.49. Всеки ли може да приеме Причастие?

В Църквата думата Причастие означава да станем част от Исус. Когато приемаме Причастие по време на Месата, Исус осезаемо е е нас и по много конкретен начин ние се единяваме с Него. Благодарение на това единство с Исус ние се единяваме и с другите, които приемат Причастие. Всеки е пока­нен да се присъедини към отслужването на Евхаристията. Исус дава живота си за спасението на всички хора. Но човек не трябва да пристъпва към Причастието, без да има правилна настройка и да е подготвен.

# Първо Свето Причастие

Първият път когато един католик приема Причастие, е голямо събитие, защото човек на земята не може да бъде по-близо до Исус, отколкото е в момента на получаването на Причастието. Възрастният човек обикновено получава Първо Причастие веднага след кръщението и миропомазването. Кръстенияг като дете трябва да почака, докато достигне съзнателна възраст, обикновено около седем години. Ако човек не получи Първо Причастие веднага след кръщението, той трябва първо да приеме тайнството на Покаянието и помирението, за да измие греховете, сторени след кръщението. Той трябва и да получи наставления в католическата вяра, за да разбира какво е Евхаристията и какво носи тя, а именно единство не само с Христос, но и с цялата Католическа църква. След първото си Причастие католикът може да се причастява отново и отново. Ако извърши сериозен грях, той трябва да го изповяда пред свещеник, преди да пристъпи отново към Причастието, за да се помири с Исус, преди да Го приеме.

# Протестантите

Много протестанти (виж Туит 2.37) смятат, че техните евхаристийни служения са само символичен израз на извършеното от Исус на Тайната вечеря. Те не вярват, че по време на Месата елементите на хляба и виното буквално и винаги се изменят в Самия Исус (виж Туит 3.48). Св. Павел защитава необходимостта от вярата в това, че Исус същински присъства в Евхаристията (I Кор. 11:27-29). Тъй като католиците и протестантите се различават по този важен въпрос, Католическата църква наставлява католиците да не взимат участие в протестантски евхаристийни служения, а протестантите не получават Причастие на католическата Меса.

# Православните

Източноправославните християни (виж Туит 2.30) вярват в същинското присъствие на Исус в Евхаристията под вида на хляб и вино. Всички техни тайнства са валидни, защото техните свещеници са валидно ръкоположени (посредством апостолската приемственост). Затова православните християни могат да получават Причастие и други тайнства при нас, ако нямат възможност да го направят при православен свещеник. И обратното – католиците също имат право в подобен случай да се обърнат към православен свещеник. И все пак не е сигурно, че този свещеник ще разреши на католика да приеме Причастие, защото православните, също като нас виждат в Евхаристията тайнство на единството.

Тъй като християните продължават да бъдат разделени, само католиците могат да приемат Причастие в Месата, ако са в благодатно състояние.

 

Как мога да бъда достоен да приема Причастие?

Никой от нас не е достоен да приеме Исус и ние признаваме това непосредствено преди да се причастим, като се молим: „Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее” (Мат.8:8). Всъщност ние се нуждаем от Исус, за да ни помогне да станем достойни за близостта с Бог, което Той извършва за нас в тайнствата. Великият дар на Евхаристията и на другите тайнства може да бъде напълно действен, ако ние живеем в приятелство с Бог, в състояние на благодат (виж Туит 4.12). Можем да получим Причастие само след като получим опрощение за нашите сериозни грехове в тайнството на Помирението (виж Туиг 3.38). Малките грехове се опрощават по време на Покаятелния акт в началото на Месата (виж Туиг 3.46). Тези, които не са способни или откажат да изповядат своите сериозни грехове, не могат да получат Причастие, защото не живеят в единство с Исус и Църквата.

Св. Павел ни предупреждава да не пристъпваме лекомислено към Причастието: „Който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си, и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне.” (1 Кор. 11:27-29). Следователно трябва да пристъпим към Причастието сериозно. Това е причината Църквата да иска от нас да не ядем или пием поне един час преди да приемем Причастие с изключение на вода и лекарства. Активното съпреживяване на Месата (виж Туит 3.44) е много добра подготовка за приемането на Причастието. При желание бихме могли да получим Причастие за втори път същия ден, стига това да е по време на Месата.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.