туит 3.48

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.48. Същински ли присъства Исус в Евхаристията? Какво е Освещаването?

На Тайната вечеря Исус взима хляба, въздава благодарност, преломява го и казва: „Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мой спомен.” (виж Лук. 22:19) Взима и чаша вино и казва: „Пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. … Тая чаша е новият завет с Моята кръв, която за вас се пролива”. (виж Мат. 26:27-28; Лука 22:19) С Тези думи и жестове Исус установява Евхаристията. Тези думи, повтаряни по време на всяка Св. меса, са думите на Освещаването.

# Това е Моето Тяло

Учениците изпълнили заръчаното съвсем буквално. Всеки път когато някой от Апостолите или от техните приемници посещавал първите християни, той отслужвал Евхаристията сред събралите се, като по този начин правил същото, което и Исус на Тайната вечеря (1 Кор. 11:23-25). Исус не казва: „Това е знак за моето Тяло”, а „Това е моето Тяло” (Лук. 22:19). А по-рано казва: „Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него.” (Йоан. 6:55-56) Исус буквално предлага Себе Си като храна на Апостолите и им поръчва да продължат и след Него да отслужват Евхаристията. По време на всяка Света литургия ние напълно осезаемо се свързваме с жертвата на Исус на кръста. Нашата обикновена жертва от хляб и вино, която свещеникът принася на Бог от наше име (виж Туит 3.45), се изменя във великата Исусова жертва, Който се принася с нас и заради нас.

Въпреки че виждаме и вкусваме хляб, осветената Хостия в действителност е Исус. Същността или субстанцията на хляба се е изменила (иреосъщесгвила) в Него. Тази промяна е наричана транссубстанция (преосъществяване), а моментът, в който това се случва, се нарича Освещаване. Повечето протестанти не вярват в това (виж Туит 3.49).

# Защо само Хостията?

От момента на Освещаването Исус присъства изцяло със Своите Тяло и Кръв, заедно с Неговата душа и божественост (ККЦ 1374). Той присъства изцяло в това, което изглежда вино. Присъства напълно и в това, което изглежда хляб, в осветената Хостия. Затова е достатъчно да приемете само Хостията. По същия начин човек може да получи Причастие, като го приеме само от потир. Тъй като Исус присъства във всяка частица и капка, се отнасяме изключително внимателно към осветените хляб и вино. Разбира се, човек може да получи Причастие и под двата вида, но това не е необходимо условие, за да приеме Исус напълно.

# Тайната на вярата

Непосредствено преди Освещаването свещеникът простира ръце над даровете на хляба и виното и призовава Светия Дух (Епиклеза). Ако се вслушате внимателно, ще чуете, че след Освещаването и по време на Евхариетичната молитва Светият Дух е призован отново, но този път, за да освети цялата общност (втора Епиклеза). Това е същинската цел на присъствието на Исус в Евхаристията – да ни едини с Бог. Как обикновените хляб и вино стават Тяло и Кръв на Исус, е необяснимо за нас. Това е нещо свръхестествено, което само Бог може да извърши чрез Светия Дух (виж Туит 4.18). Затова веднага след Освещаването (в латинския обред) свещеникът казва: „Тайна на вярата.” А ние отвръщаме е думите на св. Павел: „Твоята смърт възвестяваме, Господи, и Твоето Възкресение прославяме в очакване на Твоето славно пришествие.” (срв. 1 Кор. 11:26).

Чрез думите на Освещаването хлябът и виното се изменят в Тяло и Кръв на Исус Христос, Който присъства истински в тях.

 

Хляб и вино

Тъй като Евхаристията е нещо много свято, хлябът (хостията) е специално изпечен от чисто пшенично брашно. Хостиите, ползвани в римския ритуал, не съдържат квас, съгласно евангелските описания на Тайната вечеря, случила се по време на Пасха, когато на евреите им е забранено да ядат квасен хляб. Осветената Хостия, която остава след Месата, се съхранява в Дарохранителницата (виж Туит 3.21) в красив златен съд с капак. Виното, използвано в Евхаристията, трябва да бъде чисто и естествено, произведено от гроздов сок. Тъй като виното се разваля бързо, когато бъде изложено на въздух, Пресвятата Кръв, която се съдържа в чашата (потира), не се съхранява, а се изпива изцяло по време на Месата. За да покажем колко важни за нас са Тялото и Кръвта на Исус, паничката и чашата често са красиво украсени.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.