туит 3.46

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.46. Защо е необходим този акцент върху греха а не върху надеждата?

В началото на всяка Меса е Покаятелно деяние. Изповядваме публично пред Бог и всички присъстващи, че сме съгрешили. След това се изрича молитвата Кирие: също като слепецът от Библията молим Христос, нашия Господ, да ни помилва (Лук. 18:38). В някои недели, особено по време на Великденския период, Покаятелно деяние и Кирие са заменени е по- ръсване със светена вода (виж Туит 3.32 и Туит 3.33). По този символичен начин се припомня опрощението на греховете в Кръщението.

# Исус иска да прости

Някои хора смятат, че Църквата акцентира твърде много върху греховете на хората вместо върху доброто, което са извършили. Не е ли по-добре да обърнем поглед към небето е надежда, вместо да се концентрираме върху нашите грехове (виж Туит 1.45 и Туит 1.46)? Да, наистина, Исус дойде, за да принесе живот, живот в изобилие. (Иоан. 10:10). Ала всеки съзнава, че не успява да бъде човекът, който трябва да бъде (виж Туит 4,13). За щастие, Исус е радост ни прощава и ни дава сили, за да се въздигнем (виж Туит 4,14). Отново и отново Той ни дава възможност да започнем отначало.

Отслужването на Евхаристията обединява цялата ни вяра. Тъкмо заради нашите грехове Исус погива на кръста. Всяка Меса ни връща към времето, когато Той умира (виж Туит 3.31). Чрез Своята смърт и Възкресение Той получава опрощение на греховете на всеки един от нас и нов живот в Бог (виж Туит 1.26). Той не желае да заметем греховете си под килима, иска да ги изкажем открито, за да успеем да ги преодолеем.

# Главното тайнство

Евхаристията е най-важното тайнство. Тя е едновременно извор и връх на целия християнски живот (ККЦ 1324). Тя е извор, защото в Евхаристията приемаме присъствието и силата на Исус, за да успеем да водим добър християнски живот. Тя е върхът или кулминацията, защото никъде другаде на земята освен в Евхаристията, където Исус присъства истински и изцяло, не можем да се доближим до Бог (виж Туит 3.48). В Евхаристията Исус ни дава Своя собствен живот.

# Преодоляване на препятствията

За да се подготвим за тази среща с Исус, ще ни бъде от голяма полза, ако успеем да премахнем възможните препятствия между Него и нас. Причина за тези препятствия са нашите грехове, те се преодоляват, когато потърсим опрощението (виж Туит 3.39).

Църквата ни помага да се подготвим за тази среща с Исус чрез акта на покаяние в Месата. Но не забравяйте, че в акта на покаяние получавате опрощение само за малките грехове (виж Туит 4.13). За смъртни грехове трябва да потърсим опрощение в тайнството Покаяние и помирение, преди да пристъпим към Причастието.

Нашият грях е реалност, реалност е и Божието опрощение, на което се надяваме. Без опрощение не можем да напреднем във вярата.

 

Евхаристията в каноничното право

„Най-святото тайнство е Пресвятата Евхаристия, в която се съдържа, предлага и приема Самият Христос Господ и чрез която Църквата постоянно живее и израства.

Евхаристийната жертва, спомен за смъртта и Възкресението на Господа и в която през вековете е възпроизвеждана кръстната жертва, е извор и връх на цялото богослужение и християнски живот, тя е знак за единството на Божия народ и спомага за изграждането на Тялото Христово.

И наистина другите тайнства и всички църковни дела на апостолата са тясно свързани и отредени от Пресвятата Евхаристията”. (ККЦ 897)

 

Покаятелен акт

Всички: Изповядвам пред всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и опущения. Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля Блажената Мария, всякога Дева, всички ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мен пред Господа, нашия Бог.

Свещеник: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.