туит 3.43

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.43. Защо бракът е толкова важен за християните?

Бракът съществува още от Сътворението: от момента, в който „остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът”. (Бит. 2:24) Характерна черга на брака между кръстени мъж и жена е, че Исус заема много важно място в техните отношения: за тях бракът е тайнство (ККЦ 1601). Църквата сравнява съюза между мъжа и жената в брака с отношенията на любов между Христос и Неговата Църква: „Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея.” (Еф. 5:25)

# Три основни елемента

Тайнството Брак има три основни елемента или характеристики: единство, неразтрогваемост и откритост към раждаемост (ККЦ 1664). Това е връзка между мъж и жена, които заедно са призвани към верен и нерушим съюз. След като веднъж бракът бъде сключен, той остава ненарушим до смъртта на един от двамата съпрузи. Както Исус е казал: „И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва” (Марк. 10:9; виж Туит 4.19). Християнският брак е открит към децата, но ако единият или двамата съпрузи не могат да имат деца по причина извън техния контрол, децата не са задължителни за пълноценния брак (виж Туит 4.32).

# Семейството като църква

Невестата и младоженецът взаимно си дават тайнство Брак. Те встъпват в интимна и трайна връзка един е друг пред Бог и представител на Църквата, обикновено свещеник или дякон, който след това благославя съпрузите. Доказателство за важността на семейния живот е, че Исус започва своята публична мисия на сватбата в Кана. В семейството децата получават първите уроци как да практикуват вярата си; така семейството се превръща в домашна Църква. Папа Йоан Павел II нарече семейството „първото училище на любовта”, защото в него децата научават най-важното от всички умения: как да се посветят на другите. Семейството е „общност на благодат и молитва, школа за човешки добродетели и християнско милосърдие”. (ККЦ 1666; виж Туит 4.19)

# За цял живот?

Бракът би трябвало да продължи до края на живота. Но как може да сте сигурни, че вашата любов към съпруга ще остане жива до смъртта? Първо, може да се доверите на помощта на Бог (виж Туит 4.3), защото Той е източникът на любовта. Второ, да обичаш друг човек е избор, а не само чувство. Само чувствата не могат да направят брака траен. Посвещението да се обичате един друг, независимо от всичко, позволява любовта не само да бъде устойчива, но и да израства през годините.

В същността си християнският брак е характеризиран от единство, нерушимост и откритост към децата. Той е тайнство между кръстени хора.

 

Тайнството Брак

Повторяемо: Само след смъртта на единия съпруг или анулирането на предишния брак

Служител: Невестата и младоженецът (в присъствието на представител на Църквата)

Резултат: Единство между съпрузите, както Христос е в единство с Църквата; между кръстените съпрузи това е тайнствена връзка

Материали: *

Действие: Съгласието между съпрузите: взаимното даряване и приемането на другия

Слова: „АЗ, (ИМЕ), ВЗЕМАМ ТЕБ, (ИМЕ), ЗА СВОЙ/Я ЗАКОНЕН СЪПРУГ/СЪПРУГА И ТИ ОБЕЩАВАМ, ЧЕ ЩЕ ТИ ОСТАНА ВЕРЕН В ЩАСТИЕ И НЕЩАСТИЕ, ПРИ БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ И ЩЕ ТЕ ОБИЧАМ И ПОЧИТАМ ПРЕЗ ВСИЧКИ ДНИ НА ЖИВОТА СИ.“

 

Смесен брак

Има много примери за щастливи смесени бракове, които се обогатяват от взаимните различия. И все пак бракът с християнин от некатолическо изповедание, от друга религия или с атеист може да ви постави пред труден избор: в тези случаи може да се сблъскате със ситуации, в които сте изкушавани да действате срещу вашата идентичност и вяра.

В началото на смесения брак проблемите от религиозно естество могат да изглеждат лесно решими. Ала опасността се състои в това единият съпруг да почувства принуда да избира между любовта си към Бог и любовта си към съпруга. Такъв избор не е човешки! Тази опасност често се появява, когато се родят децата. В коя традиция или вяра те ще бъдат възпитани? При встъпването в брак католиците поемат обещанието да възпитат децата в католическата вяра. Как майката и бащата обясняват, че не са на едно мнение за нещо толкова съществено като вярата? Как те учат детето си да пристъпи към личната си връзка с Бог? Към всички тези въпроси човек трябва да се отнесете сериозно и с чиста съвест, преди да пристъпи към смесен брак. В основата на едно такова решение винаги трябва да стои молитвата.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.