туит 3.42

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.42. Какво означава всеобщото свещенство на вярващите?

В Библията Исус е наречен нашия „Първосвещеник” (Евр. 5:5-10). Всеки кръстен споделя свещеническото служение на Исус. В това се състои всеобщото свещенство на Божия народ. Всеки християнин принадлежи на народа, който формира Църквата (виж Туит 2.1).

Призвание на всички християни е да свидетелстват за Исус с добри дела и възвестявайки Благата вест за Исус (виж Туит 4.50). Това има предвид св. Петър, когато призовава вярващите: „Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина” (1 Петр. 2:9).

# Много звания

Голямото мнозинство от Църквата се състои от вярващи миряни, които споделят всеобщото свещенство (виж Туит 2.1). Те са призвани да споделят Благата вест за спасението, където и да се намират. Всеки един от тях има лично призвание (виж Туит 4.4). Повечето са призвани към брачен живот и към всеобщото свещенство в рамките на семейството. Такъв е случаят например, когато родителите предават на своите деца вярата, молят се с тях и ги благославят, преди да си легнат или да отидат на училище (виж Туит 3.15 и Туит 4.7). Други миряни са призвани да се посветят на Бог в безбрачие (виж Туит 4.21). Такъв човек може да стане брат или сестра в религиозна общност или да служи като самостоятелна личност, посветен на Божията любов. Както пред брачните, така и пред безбрачните хора съществуват различни средства, чрез които да възвестяват Исус пред света: като мисионер, който вести вярата в чужди земи; като хлебар, който се грижи за клиентите си; като катехист, който преподава вярата на тези, които се готвят за тайнствата; като бизнес мениджър, който е пример за християнско лидерство, или енориаш, който служи като министрант или носи Причастието на хората, които не могат да излязат от къщи.

# Служение на свещенството

Също както само 12 ученици са избрани за апостоли, така и ограничен брой християни са призвани за свещеническо служение като епископи и свещеници на нашата Църква (виж Туит 3.41). Св. Павел казва, че може смело да говори за Бог заради получената от Бог благодат да бъде „служител на Иисуса Христа между езичниците и свещенодействено да извършвам Божието благовестие” (Рим. 15:15-16). Служението на свещениците дава възможност на Исус да присъства осезаемо чрез тайнствата в живота на вярващите (виж Туит 3.35). Така Исус продължава и сега да изкупва света. Затова и за нашата Църква от фундаментално значение е наличието на свещеници. Учениците на Исус получават поръчението да се молят за помощници на Апостолите (Мат. 9:37-38).Така Той призовава всички вярващи да се молят за званието на свещениците.

# Всеки има своя задача

Свещеническото служение е от съществено значение за цялата Църква, но това се отнася и за други те възможни звания и служения. Всички вярващи са получили дар, който да вложат в изграждането на величествената сграда, която е Църквата. Всеки един принос е от съществено значение.

Затова от значение е не каква е вашата задача, а да я изпълнявате с любов. Никой християнин не е по-важен от останалите. Всички различни роли са важни за Църквата и всички в нея споделя т всеобщото свещенство. Всички споделят отговорността да живеят и възвестяват Благата вест за Исус.

Всеки вярващ е призван да свидетелства за Исус пред света чрез своето конкретно и лично призвание.

 

Християнско лидерство?

Християнският водач е преди всичко слуга. Доказателство за това дава Исус, когато на Тайната вечеря измива нозете на Апостолите (виж Туит 3.30). Тогава Той казва, че е дал пример „да правите и вие същото, каквото Аз ви направих”. (Йоан. 13:15) Когато Яков и Йоан искат от Исус да има даде власт над другите, Той им отговаря: „който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга” (Марк. 10:43).

Всеки християнин на лидерска позиция трябва да последва примера за смирение на Исус, независимо дали е ръководител на диоцез, корпоративен началник, директор на хор или конгресмен.

В още по-голяма степен това се отнася за епископите и свещениците, които ръководят Църквата и са получили тайнството Свещенство, което им дава властта да действат от името на самия Исус. Папа Франциск им обърна внимание, че „от съществена важност е свободата от лични амбиции и цели… Кариеризмът е форма на проказа” (6 юни 2013 г.).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.