туит 3.41

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.41. Защо жени и женени мъже не могат да стават свещеници?

Апостолите предават служението си на своите приемници епископите и свещениците. Св. Павел нарежда на Тит да назначава презвитери (старейшините) във всеки град (Тит. 1:5).

# Три ръкоположения

Има три степени или категории на служение (виж Туит 2.21).

* Първата степен е диаконията. Дяконите помагат на епископа в грижата му за бедните и нуждаещите се. Те могат да отслужват тайнствата Кръщение и Брак и помагат на свещеника в отслужването на Евхаристията. Постоянните дякони, които никога няма да бъдат ръкоположени за свещеници, имат право да се женят. Кандидатите за свещенство служат най-малко половин година като дякони, преди да бъдат ръкоположени за свещеници.

* Втората степен е свещенството. Свещениците отслужват Божиите тайнства, поучават в истините за вярата и помагат на епископа в управлението на Църквата.

* Третата степен е епископатът. Като наследници на Апостолите епископите приемат пълнотата на тайнството Свещенство (ккц 1557). Те управляват своята епархия (Мат. 18:18; виж Туит 2.2), отслужват тайнствата (Мат. 28:19) и преподават вярата (Мат. 28:20).

Както и във времето на Апостолите, всяко ръкоположение се извършва от епископ, който полага ръцете си върху кандидата и се моли за него (1 Тим. 4:14). Свещеници и епископи са помазвани с миро (виж Туит 3.30).

# Женени свещеници?

Св. Петър е бил женен, тъй като е имал тъща (Лук. 4:38). Затова не е невъзможно за свещеника да бъде женен. Източните католически свещеници (виж Туит 2.30 и от Туит 3.51 до Туит 3.53) често са женени, но техните епископи остават безбрачни. В нашата западна Католическа църква епископите и свещеници като правило са безбрачни. Те свободно взимат решение да се посветят изцяло на Бог в безбрачие (виж Туит 4.21) подобно на Исус. Това им носи свободата да отидат там, където са изпращани, и да се посветят изцяло на хората, на които служат.

# Жени свещеници?

Среща се твърдението, че Исус не е избрал жени за апостоли, защото се съобразявал със социалните норми на своето време. Ала Исус, който в много случаи престъпва нормите на времето си, съзнателно избира само мъже за апостоли.

Неговите следовнички получават други важни роли (виж Туит 2.16). Мъжът и жената са равни, но не и еднакви. Това може да се наблюдава в бащинство и майчинство, които са еднакво важни, но различни (виж Туит 2.1). Св. Павел нарича себе си „баща” в Христос (1Кор. 4:15). Свещеникът е духовен отец, който действа в името на Бог. Когато той отслужва Месата, той действа от името на Исус, Който е Женихът на Църквата. Папа Франциск казва: „Ограничаването на свещенството за мъжете като символ на Христос Жениха, Който се отдава в Евхаристията, не е въпрос, отворен за дискусия” (Evangelii Gaudium, 104).

Исус избира само мъже да Го представляват като апостоли. Чрез безбрачието свещениците изцяло са на разположение на Исус и на Църквата.

 

Тайнство на Свещенството

Повторяемо: Не

Служител: Епископ

Резултат: Постоянна промяна и духовна сила да се говори и действа от името на Христос.

Материали: Миро

Действие: Ръкополагане и молитва

Слова: [За свещеник] „Дари, Всемогъщи Боже, на този Твой раб достойнството на свещенството: обнови дълбоко в него Духа на светостта; нека той поеме служението, което идва от Теб, о, Боже, и да бъде следващият по достойнство след епископа; И С ПРИМЕРА НА СВОЯ НАЧИН НА ЖИВОТ НЕКА БЪДЕ ЗА ПРИМЕР.“

 

Папа Франциск за ролята на жените

„Църквата признава приноса, който жените имат за обществото. .. Но ние трябва да създадем по-големи възможности за по-широко застъпено присъствие на жените в Църквата…. Присъствието на жените трябва да бъде гарантирано … и в различни други области, в които се взимат важните решения, както в Църквата, така и в социалните структури. Функциите в Църквата „не дават основание за върховенството на един спрямо друг”. Всъщност една жена, Мария, е по-важна от всички епископи” (Evangelii Gaudium, 103-104).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.