туит 3.39

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.39. Как да се изповядам правилно?

Всеки има нужда от Божието опрощение. Свети Йоан казва: „Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда”. (1Иоан. 1:8-9) По-малките (простими) грехове могат да бъдат опростени по време на акта на покаяние в Месата (виж Туит 3.46). Но за вашите отношения с Бог е много полезно да поднесете пред Него всички свои прегрешения в тайнството Изповед (виж Туит 3.38). За по-сериозните (смъртни) грехове (виж Туит 2.35 и Туит 4.13) покайният обред в Месата не е достатъчен: необходимо е да ги изповядате в тайнството на Покаянието и помирението.

# Изповед

Редовното изповядване на вашите грехове в тайнството Покаяние принася голяма полза за вашите отношения с Исус. Много католици се изповядват всеки месец, а някои дори по-често. Редовната изповед ни помага по-лесно да признаем нашите грехове и по-бързо да преодолеем слабостта си с подкрепата на Светия Дух.

# Тръба

Може да си представите вашата връзка с Бог като тръба между вас и Него. Всеки път, когато извършим грях, съединяващата тръба се замърсява. А това прави общуването с Бог все по-трудно. В тайнството на Изповедта тръбата се пречиства и вие сте по-добре подготвен отново да приемете Божията благодат.

# Печатът на изповедта

Повечето енории имат редовни часове за изповед и по всяко друго време може да помолите свещеника за изслуша вашата изповед. В най-добрия случай е добре да имате постоянен изповедник, който да ви помага да израствате във вашите отношения с Исус. Но Божието опрощение е по-важно от свещеника, който изслушва вашата изповед. Затова недейте да чакате, докато откриете съвършения свещеник. Свещениците са длъжни да пазят в пълна тайна всичко, което чуят по време на изповедта. Този печат на изповедта е по-голям, отколкото поверителността на лекари и адвокати, защото за свещениците изключения не са допустими. Дори да трябва да плати с живота си, за да опази тайната на изповедта, той не може да разкрие това, което сте изповядали. Затова можете да бъдете напълно честен и открит с него по време на изповедта. Но свещеникът се интересува не толкова от вашите грехове, колкото от прошката, която може да ви даде от името на Бог! Той съзнава, че и самият той също се нуждае от Божието опрощение. Единствен Бог е съвършен.

За да се изповядате, помолете се да осъзнаете своите грехове и бъдете честен със свещеника. Бог ви прощава чрез опрощението на свещеника.

 

Как да се изповядваме?

Може да се подготвите за тайнството на Покаянието и помирението, като се помолите за Божията подкрепа да осъзнаете своите грехове. Сетне може да обърнете внимание на греховете, които сте сторили, и на доброто, което сте пропуснали да сторите. По този начин изучавате собствената си съвест, като се спирате на всяка една от Десетте Божи заповеди например. След като веднъж сте осъзнали своите грехове, може да направите следното:

* Идете при свещеник и му кажете: „Благослови ме, отче, защото съгреших. Последната ми изповед беше преди (съответния брой) седмици/месеци.’’

* Изкажете пред свещеника всички грехове, които сте сторили от последната ви изповед. Бъдете кратки, но изчерпателни и ясни по отношение на това, което сте съгрешили най-често.

* Отговорете на възможните въпроси и се вслушайте в съветите на свещеника и на определената от него епитимия/наказание (виж Туит 3.38).

* Когато свещеникът поиска да кажете „Деяние на разкаяние“, за да покажете, че истински съжалявате за вашите грехове, може да използвате за това стандартна молитва или със собствени думи да се обърнете към Исус и да изкажете колко съжалявате за вашите грехове, да изразите намерението да не ги повтаряте и да потърсите Неговата благодат за подобряване на вашия живот.

* Свещеникът ще простре ръцете си над вас и ще ви даде опрощение. По този начин Бог ви опрощава всички грехове, които сте изповядали. След това греховете ви вече не стоят на пътя на вашите отношения с Исус, който ви казва: „Иди си и недей вече греши” (Йоан. 8:11).

* Отделете време за молитва и благодарете на Бог за милостта Му. Изпълнете своята епитимия/наказание възможно най-скоро.

(виж повече тук)

 

Деяние на разкаяние и опрощение

Каещ се: Боже мой, разкайвам се и скърбя от все сърце за всичките си грехове, мразя ги и ненавиждам от дъното на душата си не само защото изгубих рая и заслужих адските мъки, но много повече защото оскърбих Тебе, безкрайно добрия и достоен за обич над всичко. Решавам се твърдо, с Твоята благодатна помощ, да не греша занапред и да из­бягвам всяка опасност на грях.

Свещеник: Милосърдният Бог Отец, Който чрез смъртта и възкресението на Своя Син помири света със Себе Си и изпрати Светия Дух за опрощение на греховете, нека чрез службата на Църквата ти даде опрощение и мир. И аз ти прощавам греховете в името на Отца и Сина и Светия Дух.

Каещ се: Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.