туит 3.35

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.35. Какво представляват тайнствата?

Бог знае, че ние не можем да се доближи до Него без подкрепата Му. Затова Исус установява тайнствата. В тайнството Бог присъства в нас по много конкретен начин и ни дарява Своя та благодат, която е дял от собствения Му живот (виж Туит 4.12). Тайнствата са врата, през която Бог ни позволява да пристъпим към Него.

# Външна и вътрешна страна

Може да се каже, че всяко тайнство има външна и вътрешна страна: външната е това, което виждате и чувате да прави свещеникът или дяконът. Вътрешната страна на тайнството е благодатта, която Бог ни дарява в момента, в който приемаме тайнството. Вътрешната страна не може да се види, но тя присъства. Затова за тайнствата се казва, че са видим знак на невидима реалност. Например по време на кръщението виждаме, че върху главата на един човек се излива вода (видимият знак), невидимо остава това, че така този човек става Божие чедо (невидимата реалност) (виж Туит 3.36).

# Различни тайнства?

Църквата има седем тайнства, които могат да бъдат разделени на три групи.

* Тайнствата на въведението ни въвеждат в живота на Бог: Кръщението, Миропомазва- нето и Евхаристията. Тези три тайнства са основата на живота в Христос.

* Тайнствата на изцелението ни помагат, когато изживяваме трудности в нашите отношения с Бог или когато се нуждаем от допълнителна подкрепа. В тайнството на Покаянието и помирението Самият Бог опрощава нашите грехове. В Помазването на болните Бог лекува болния или му дава сила да понесе страданията си.

* Тайнствата в служба на общността са Бракът, чрез което мъжът и жената се посвещават един на друг в Христа, и Светото свещенство, чрез което един човек се посвещава изцяло на Бог, за да продължи служението на Исус, като проповядва и отслужва тайнствата.

Някои тайнства могат да бъдат получени само веднъж: Кръщение, Миропомазване и Светото свещенство. Бракът може да бъде получен повторно само от човек, чийто съпруг е починал. Другите тайнства – Евхаристията, Покаянието и Помазването на болните – могат да бъдат получавани отново и отново винаги когато човек се нуждае от Божията благодат.

# Църквата

Исус поверява отслужването на тайнствата на Апостолите и техните наследници, епископите, подпомагани от свещениците и дяконите (виж Туит 2.15). По този начин Църквата има отговорността да осигури достъпа на вярващите до Божията благодат. За щастие, Исус не поставя Себе Си в пълна зависимост от слабостта на хората. За Бог е толкова важно да можем да получаваме Неговата благодат, че Той Самият гарантира валидността на тайнствата, стига те да са изпълнени с правилните думи, ритуали и намерение. Благодатта на тайнствата не зависи от силата или светостта на свещеника, който ги отслужва (виж Туит 2.13). Но действеността на тайнството зависи от това дали човек е готов да го приеме.

Седемте тайнства са врата, през която навлизаме в живота на Бог. Той поверява тяхното отслужване на Църквата.

 

Седемте тайнства

* За всички католици

 ** Въведение:

1. КРЪЩЕНИЕ Родени сме: започваме нов живот в Христос като членове на Църквата, освободени от греха.

2. МИРОПОМАЗВАНЕ Израстваме: Св. Дух ни свързва с Църквата по специален начин и ни прави зрели християни.

3. ЕВХАРИСТИЯ/ПРИЧАСТИЕ Нахранени сме: Исус ни предлага като храна Своя живот, Тяло и Кръв.

** Изцеление:

4. ПОКАЯНИЕ И ПОМИРЕНИЕ Простени сме: Бог прощава греховете, за които искаме прошка.

5. ПОМАЗВАНЕ НА БОЛНИТЕ Изцелени сме: Получаваме сила, надежда и утеха от Бог, когато сме изправени пред болест или дори смърт.

* За конкретни призвания

** В служба на общността:

6. БРАК Създаваме семейство: Мъжът и жената създават близък съюз на любовта и живота пред Бог и приветстват децата като Божи дар.

7. СВЕЩЕНСТВО Получаваме дякони, свещеници и епископи: Бог ни дарява с мъже, които Той е призвал да отслужват тайнствата в Негово име.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.