туит 3.34

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.34. Кога отбелязваме Възнесение и Петдесетница?

След Възкресението Си, в продължение на 40 дни Исус се явява на своите ученици и им говори за царството Божие (Деян. 1.3). За кръстените на Великден, както и за всички католици тези дни са период, предложен от Църквата за съзерцание на новия живот в Христос, а това намира израз и в текстовете, четени в Месата.

# Възнесение

На четиридесетия ден след Великден (40 дни след неделята на Великден) отбелязваме Възнесението на Исус в небето. На този ден Исус извежда учениците си на отдалечено място извън града „И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето.” (Лук. 24:51) От този миг Исус може да присъства пред всеки, навсякъде и по всяко време. Църквата чества празника на Христовото Възнесение в четвъртък, девет дни преди Петдесетница. Понякога Възнесение се чества на следващата неделя. Богослужебният цвят за този празничен момент е бял.

# Деветница

След като Исус се възнася на небето (Деян. 1:14), учениците се връщат в Йерусалим, където се молят и очакват идването на Утешителя, Светия Дух, както им е обещал Исус (Йоан. 16:7; Деян. 1:8). И за нас времето от Възнесение до Петдесетница е важен период за подготовка и молитва.

След като сме получили Светия Дух чрез Кръщението и Миропомазването, се молим за още по-голям дял от тези дарове. Тези девет дни за молитва се наричат Деветница на Петдесетница. Може да се молите с деветниците по всяко време. Това става, като повтаряте определена молитва в продължение на девет дни, обикновено със специално прошение. Може да започнете деветницата девет дни преди важно събитие (изпит, операция и т.н.) или преди празника на светеца, на когото се молите.

# Петдесетница

На петдесетия ден след Великден отбелязваме момента, в който Св. Дух слиза над Апостолите и Дева Мария, Петдесетница. Изпълнени със Светия Дух, Апостолите вече не могат да мълчат за любовта на Бог към всички хора (Деян. 2:4). Те трябва да започнат да възвестяват благата вест за Исус. Всеки, пожелал да се покръсти, след като е чул техните слова, е приет в общността на Църквата: „И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите”. (Деян. 2:42)

Днес Светият Дух продължава да подкрепя Църквата и да укрепва вярващите в тяхната вяра в Христа и в желанието им да творят добри дела в Негово име. (виж Туит 1.32 и Туит 4.8) Той ни помага да вестим Благата вест за Исус (виж Туит 4.50) и да следваме Божията воля в земните ни дела. След Великден Петдесетница е най-важният църковен празник през годината. Богослужебният цвят е червен, цветът на огъня, любовта и силата на Светия Дух (виж Туит 3.25). Преди Алелуя и Евангелието, се изпява Химнът за Петдесетница. В края на Месата, също както през великденската Осмина (виж Туит 3.33), чуваме още веднъж: „Иди си с Христовия мир. Алилуя, Алилуя.” На Петдесетница завършва Великденският цикъл. След това пасхалната свещ вече не се пали но време на Литургията.

Исус се възнася на небето 40 дни след Великден; 9 дни по-късно, на Петдесетница, Апостолите приемат Светия Дух.

 

Химн за Петдесятница (Veni, Sancte Spiritus)

Свети Душе, о дойди, * и прати ни от небе * лъч от светлината си.

Ти баща на бедни си, * Дарителю дойди, * светлина в сърца, дойди.

Утешител най-добър * и приятен гост в душа * и приятен полъх си.

Ти почивка си в труда, * повей в жегата си Ти, * утешение в сълзи.

О, блажена светлина, * напълни души, * сърца на Твоите избраници.

Ти умий нечистото * и поливай сухото, * изцери раненото.

Прегъни, що твърдо е, * и стопли студеното, * упъти заблудени.

Седемте си дара * дай на народа вярващ Твой * и надяващ се на Теб.

Дай ни благ и свет живот, * дай душа си да спасим * и безкрайно щастие. Амин. Алилуя.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.