туит 3.22

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.22. Какво е кръщелният купел? Защо има статуи в църквата?

В храма може да научите много за вярата, дори ако само се огледате около себе си. Всеки предмет говори нещо за отношението към Бог. Ако влезете в църквата, когато няма богослужение, можете да се помолите в мир. Това е не просто едно неупотребявано в този момент пространство, а Божи дом. В него присъства самият Исус. (виж Туит 3.20 и Туит 3.21)

# Кръщелният купел

Кръщелният купел е мястото, от което започва новият живот в Христос (виж Туит 3.36). Там се съхранява водата за кръщение­то. Понякога купелът се намира в отделен баптистерий, украсен е библейски препратки към кръщението и водата. Традиционно купелът стои в лявата задна част на църквата (от гледна точка на асамблеята). Ако църквата е ориентирана на изток, това е най-студеното и тъмно място в северната част на храма. Ходенето от купела до олтара символизира пътя, следван от новопокръстения: той напуска тъмнината на живота без Бог и заедно с Него навлиза в светлината. По същия начин и пасхалната свещ символизира новия живот, станал възможен чрез Възкресението на Исус (виж Туит 1.50). Тази свещ е запалвана тържествено в началото па Великденското бдение (виж Туит 3.32). По време на Пасхалния период тя стои близо до олтара; през останала част от годината тя стои до кръщелния купел. Пасхалната свещ е запалвана по време на всяко кръщение като знак за новия живот в Христос на новопокръстения, от нея се запалва и неговата свещ, използвана в кръщението.

# Изображения и статуи

Картините, статуите и другите изображения в църквата не са идоли. Както снимките във вашия дом ви напомнят за конкретни хора, така и изображения в храма напомнят за Исус и светии- те. Прекланяме се не на образите, а единствено на Бог. Когато коленичим пред една статуя или икона на светец, ние не боготворим образа или светеца, изобразен на нея. Обръщаме се е молба към светеца да се помоли на Бог е нас и за нас, както очакваме и от нашите приятели и роднини да се молят за нас (виж Туит 3.9). Когато доближим едно изображение за молитва, пред него често има оставено място, където заплащаме малка такса за запалването на свещ. Като заплащаме за свещта и я запалваме, а след това я поставяме пред образа, жертваме малка част от нашите пари и време за нашите молитви. Когато се върнем към нашия забързан живот, имаме утехата, че свещта продължава да гори като знак, че нашите намерения продължават да се ръководят от светеца, който се застъпва за нас (виж Туит 4.15).

# Голгота

В почти всяка католическа църква ще видите изобразени по стените 14-те спирания на Кръстния път (виж Кръстен Път). Тези изображения показват страстите и смъртта на Исус в 14 стъпки (спирки). Понякога към тях е добавено 15-то спиране, изобразяващо Неговото Възкресение. Преминавайки от спиране па спиране, от осъждането па Исус до Неговото погребение, ние имаме възможността да се помолим и съзерцаваме великата любов на Исус за нас. Така сме в състояние мислено и молитвено да изживеем с Него страстите и смъртта Му. На всяка спирка може да изречете кратка молитва: „Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме. Защото чрез Светия Си кръст си изкупил света.”

Купелът е мястото, където човек се кръщава и става християнин. Пред статуите и изображенията се молим за застъпничество на светците.

 

Кръстен път

1 – Исус е осъден на смърт (Лук. 23:24).

2 – Исус взема тежкия кръст на плещите си (Йоан. 19:17).

3 – Исус пада за първи път под кръста.

4 – Исус среща пресвятата си Майка (Йоан. 19:25).

5 – Симон Киренейски помага на Исус да носи кръста (Мат. 27:32).

6 – Вероника избърсва лицето на Исус с кърпа.

7 – Исус пада за втори път под кръста.

8 – Исус среща плачещите жени (Лук. 23:27-31).

9 – Исус пада за трети път под кръста.

10 – Войниците събличат дрехите на Исус (Йоан. 19:23).

11 – Исус е прикован на кръста (Марк. 15:24).

12 – Исус умира на кръста (Марк. 15:37).

13 – Исус е снет от кръста (Лук. 23:53).

14 – Исус е положен В гроба (Мат. 27:60).

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.