туит 3.2

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.2. Молитвата само говорене на Бог ли е?

Молитвата не е само говорене на Бог: тя е и разговор с Бог, в който ние също изслушваме Бог. Молитвата означава да бъдем е Него и да прекараме известно време е Него. Човек се нуждае от много неща в живота си: храна, дрехи, подслон и т.н. Докато Бог няма нужда от нищо. Той е пълнота в Себе Си. И въпреки това, тъй като Той те обича и знае, че не можеш да живееш без Него, Той иска и ти да го обичаш.

# Да бъдеш с Бог

Ако обичаш някого, искаш да бъдеш е него колкото е възможно повече време. Същото е и с Бог. Защото Той те обича и иска да бъде с теб. И ако ти обичаш Бог дори малко, ти също ще желаеш да бъдеш с Него, дори и да не знаеш как точно.

Молитва започва от копнежа да бъдеш с Бог и да Го познаваш. Този копнеж да бъдеш е Него е вложен у теб от Бог, защото и Той копнее за теб.

# Прошението е безплатно

Можем да поискаме всичко от Бог, учи ни св. Павел: „Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби” (Фил. 4:6). Исус добавя, че трябва да постоянстваме в нашите молитви. (Лук. 18:1-8) Молитвата е много важна.

Библията е изпълнена с примери за хора в молитва. Ако слепецът не беше викнал на Исус пред портите на Иерихон, той нямаше да прогледне (Лук. 18:35-43). Ако майката не беше помолила Исус за помощ, дъщеря й нямаше да бъде изцелена (Марк. 7:25-30). Исус казва на всеки един от нас: „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори” (Мат. 7:7). Но има и още нещо. Когато обичаме някого, ние не само очакваме от него да получим това, от което се нуждаем или искаме. Ако беше така, трайният брак щеше да се състои само в листчета е желания, залепени на хладилника. Човек се нуждае от личен контакт, от истинско общуване и преди всичко – от любов. Следователно молитвата е нещо повече от това просто да искаме нещо, от което имаме нужда, тя е и отговор на това, което Бог иска от нас. Подобно на любовта, молитвата също е двупосочна улица.

# Изслушване в мълчание

Молитвата е нещо повече от това да искаме нещо от Бог, тя също е и вслушване в това, което Той иска от нас. Когато се молим, не трябва само ние да говорим. Понякога трудно успяваме да чуем Бог, защото Той ни говори по много скрит начин, и въпреки това може да сте сигурни, че и Той ни говори! Той е дискретен и иска да ви остави свободни във всичко. Може да изберете да живеете безгрижен живот, без да обръщате внимание на Бог, може пък да изберете и да помълчите понякога, за да можете да Го чуете. Докато очаква Бог, пророк Илия прекарва нощта в една пещера. Първо, преминава силен вятър, след това земетръс, накрая и мълния. Но Бог не присъства в никой от тези шумове. Сетне Илия чул „лъх от тих вятър”, и там бил Бог (3 Цар. 19:12). Знакът за Божието присъствие не е нищо повече от лек повей.

В тишина, на спокойствие там можете да чуете Бог. Изборът е ваш: ако не желаете да чувате Бог, може да пренебрегнете Неговия глас и да си мислите, че Него го няма; но ако искате да Го чуете, може да помълчите известно време и да избягате от шума и суетата на деня (виж Туит 3.7), за да положите усилия да чуете това, което Той има да ви каже.

Молитвата не е само говорене, тя е и изслушване. Тя е работа върху твоето отношение с Бог, Който те обича и иска твоята любов.

 

Св. Тереза от Лизио за молитвата

За мен молитвата е прилив на сърцето; тя е обикновен поглед, обърнат към небето, тя е вик за признание и любов, изпълнена с изпитания И радости. („Историята на една душа”)

Молитвата на св. Игнаций

Приеми, Господи, цялата ми свобода и памет, пълното ми разбиране и всичката ми воля, всичко, което имам и наричам мое. Връщам го на Теб, Господи. Всичко е Твое, прави, каквото намираш за добро. Дай ми само Твоята любов и благодат. Това ми стига. (Духовни упражнения, 234).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.