туит 3.15

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.15. Как водата става светена? Каква е силата на благослова?

Сам Исус учредява седемте тайнства, за да ни дари Своята благодат (виж Туит 3.35 и Туит 4.12). В допълнение Църквата е създала сакраменталиите, които се състоят от молитви, съчета­ни с определени действия или символи.

# Кръстният знак

Добър пример за сакраменталия е кръстният знак: прекръстваме се, изричайки: „В името на Отца и Сина, и Светия Дух”.

Кръстният знак от пепел, поставян на челата ни на Пепеляна сряда, също е сакраменталия, както и благословените палмови (върбови) клони, които получаваме на Връбница (виж Туит 3.29). В домовете ни често стои разпятие, изображение на Исус на Кръста (виж Туит 2.37). Всеки път когато го видим, си припомняме за великата жертва, която Исус прави за нас (виж Туит 1.26). Зад разпятието често поставяме осветената палмова клонка, която сме получили на Връбница, за да ни напомня за страданията на Исус, започнали с влизането Му в Йерусалим (виж Туит 3.30). Също като жителите на Йерусалим, в един миг ние хвалим Исус, а в други Го отхвърляме.

# Светена вода

Светената вода също е сакраменталия. Водата е била благословена от епископ, свещеник или дякон. Кръщелната вода е вода, която е била използвана за кръщението на хората. Когато влезете в църквата, може да направите кръстния знак със светената вода, което е напомняне за нашето кръщение. На входа на всяко църква ще намерите купа със светена вода, поставена там точно с тази цел. Може да окачите малка купа със светена вода и в спалнята си и да правите с нея всеки ден кръстния знак. Ако занесете на свещеника шише с вода, той може да я освети. Великденското бдение е особено подходящо за освещаване на водата (виж Туит 3.32). Поръсват ни със светена вода на Великден и в определени неделни дни като знак за спомен за нашето кръщение. Осветената вода често е ползвана за благославяне па хора и предмети.

# Благословии

Благословиите също са сакраменталии. Благословението не е някаква магия: това е молитва, която изпросва Божията благосло­вия.

* Хората могат да бъдат благословени в много различни ситуации: по време на бременност, преди операция или пък преди годеж например. Може би сте получавали благослов и на празника на св. Влас, 3 февруари. При тази молитва свещеникът използва две свещи, осветени предишния ден, Празника Сретение Господне. Той ги държи близо до гърлото ви и изрича: „Чрез застъпничеството на св. Влас, епископ и мъченик, нека Бог ви избави от всяка болест на гърлото и от всяко друго заболяване, в името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.”

* Обекти на почитание са предмети като вашата броеница или медальонът на вашия светец покровител. Когато тези предмети бъдат осветени, те вече са посветени на Бог, тоест са отредени за Негова чест и слава. Затова тези предмети не трябва да бъдат ползвани за друга цел. По същата причина осветени предмети не трябва и да бъдат продавани, те обаче могат да бъдат давани на друг, който ще се отнася към тях със съответната почит.

* Възможно е да бъдат благословени и животни, домове и автомобили. Но бъдете внимателни: възможно е да ви се случи инцидент и в кола, която е била благословена. Ако карате прекалено бързо по магистралата, без да държите здраво волана, мислейки си, че Бог ще продължи да ви пази, това не е знак за голяма вяра, а акт на самонадеяност. Необходимо е да сътрудничите на Бог, като поемете и своите отговорности (виж Туит 4.8).

Често посещаваме свещеник, за да получим благословия. Но знаете ли, че родителите също могат да благославят децата си? Добър обичай е родителите да благословят децата си преди сън, училище, пътуване, като направят кръстен знак над челото им.

Благословията на свещеника освещава водата или другите предмети. Това са сакраменталии, но не и тайнства.

 

Благословия

Ако получавате благословия от епископ, свещеник или дякон, той първо казва: „Господ да бъде с вас.” А вие може да отвърнете: „И с Твоя Дух.” След това може да направите кръстния знак, докато той ви казва: „Да ви благослови Всемогъщият Бог, Отец, Син и Свети Дух.” Завършете благословията, като кажете: „Амин.”

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.