туит 3.14

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.14. Как да прекарам времето си по време на Обожаване?

Исус присъства същински в Евхаристията чрез Своето Тяло и Кръв под формата на хляба (хостията). В определен период Хостията е поставяна в красиво украсен съд, наречен Остенсорий, или у нас наричан Слънцето. В него е изложено видимо Светото Причастие. В „Слънцето” Исус е ясно видим за всички, за да можем да Му се преклоним. Няма по-добър начин на земята за приближаване към Бог от приемането на Причастие.

# Обожаване

Когато коленичим, седим или по друг начин сме застанали пред Тялото Христово, изложено в Слънцето, ние можем да Го обожаваме. При тази молитва Господ е много близо до нас. Той присъства физически с нас. Може да гледате Исус и да Му кажете всичко. Може да поставите в Неговите ръце всички свои грижи и проблеми. Всичко, което трябва да направите, е тихо да бъдете близо до Исус. Нищо друго не е важно. Това е обожаване в тишина. Св. Йоан Виане (+ 1859), енорийски свещеник на Арс, Франция, разказва историята за един селянин, който прекарвал часове в църквата, вгледан единствено в Дарохранителницата (виж Туит 3.21). Когато отец Виане го попитал какво прави, селянинът отговорил: „Тук съм с Исус, Той гледа мен, аз гледам Него.” Този селянин ни показва същността на обожаването. Можем да покажем любовта си към Исус просто като Го гледаме и стоим до Него. Това е много лична и близка форма на среща с Него. За да срещнете Исус, не се нуждаете от думи.

# Скучно?

Може да изглежда скучно само да стоим колени­чили или изправени в църквата и да не вършим нищо. Но обожаването е тъкмо това: да не правиш нищо, само да си там. Стоейки с Исус, ние признаваме пълната си зависимост от Него. Всички наши действия биха били безплодни, ако те не произтичат от Бог. Посвещавайки Му време за обожаване в тишина, допускаме Бог да ни говори. Вие сте в Неговото присъствие! Това е велик миг за вашата лична молитва (виж Туит 3.8). Може тихо да молите Броеницата или Литургията на часовете (виж Туит 3.12 и Туит 3.13). Може да четете от молитвеник или Библията. Но може и да не правите абсолютно нищо и просто да бъдете с Исус. Това е истинският смисъл от обожаването.

# Евхаристийно обожаване

Понякога Светото Причастие е тържествено излагано на показ. Времето на излагане на Светото Причастие започва и завършва с прикадяване, химни и публични молитви, изричани от свещеник или дякон. По този начин цялата общност на вярващите съвместно може да обожава физическото присъствие па Исус в Евхаристията. На специални празници, като Велики четвъртък (виж Туит 3.3о) и Тяло Христово (виж Туит 3.27), може да бъде организирано и шествие със Светото Причастие. Тогава свещеник или епископ изнася Светото Причастие вътре в църквата или извън нея по градските улици заедно с шествие от вярващите. Всички те буквално пътуват с Исус (виж Туит 3.17). Папа Йоан Павел II казва: „Църквата и светът имат голяма нужда да се покланят пред Евхаристията. Исус ни очаква в това тайнство на любовта. Нека не пестим времето, което посвещаваме на срещата с Него в обожаване и съзерцание, изпълнени с вяра и готовност да поправим големите грешки и престъпления на света чрез нашето обожаване.” (Dominicae Cenae, 3)

Обожаваме Исус в Евхаристията, като стоим тихо с Него: Той гледа теб, а ти гледаш Него. Може да му кажеш всичко.

 

Какво е Светото Причастие?

От седемте тайнства (виж Туит 3.35] само едно е наричано Пресвото тайнство. Вьв всички тайнства Бог ни дарява Своята благодат, тоест Собствения Си живот (виж Туит 4,12), Но в тайнството на Евхаристията Бог всъщност е тайнството.

Виждаме хляб (Хостия), но той е Тялото Христово (виж Туит 3.48) Затова отдаваме на Евхаристията същата почит, която бихме отдали, ако сам Бог стои пред нас.

След отслужването на Евхаристията Тялото Христово е съхранявано в Дарохранителницата (виж Туит 3.21), В знак за постоянното и живо присъствие на Исус там непрекъснато, ден и нощ, гори свещ или фенер, Те се наричат кандило Винаги, когато минаваме покрай Дарохранителницата коленичим, за да почетем присъствието на Исус в нея.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.