туит 3.13

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.13. Какво представлява Литургията на часовете?

Литургията на часовете, или Утринната и вечерна молитва на християнина, е поредица от молитви за конкретни, определени часове на деня. Така целият ден може да бъде посветен на Бог. Оттук и името: Литургията на часовете. В основата на тази форма на молитва стоят псалмите (виж литургичната година 2024 и молитвите за всеки ден).

150-те псалми в Библия та са молитви и песни, които благодарят, призовават, питат, молят, хвалят и почитат Бог. Тези текстове говорят много за историята на народа на Израил (виж Туит 1.24). Но те говорят много и за нас самите днес. В поетична форма псалмите описват общовалидни чувства и преживявания. Те могат да ни помогнат да намерим правилните думи, с които да се обърнем към Бог, когато сами не можем да ги открием.

# Произход

От векове юдеите имат традицията да се молят и пеят псалмите на изгрев и залез слънце, за да благодарят на Бог и да измолват Неговата защита. Християните възприемат тази традиция, като добавят няколко молитви и песни от Новия завет Литургията на часовете представлява важна страна от монашеския живот (виж Туит 2.25). В допълнение към утринната молитва (или Хваление) и вечерната молитва (или Вечернята) монасите имат и други молитви за различните часове от деня. Бенедиктинците например от векове спазват една и съща схема за изпяване на псалмите. Свещениците и дяконите използват малко по-кратка версия за Литургията на часовете (те казват молитвите в скобите):

На изгрев: Хваление (Утринна молитва)

06.00ч: В първия час

09.00ч: В третия час

12.00ч: В шестия час (Дневна молитва, която може да бъде в първия, шестия или деветия час)

15.00ч: В деветия час

18.00ч: Вечерня (Вечерна молитва)

21.00ч: Повечерие или Компиета (Нощна молитва)

# Структура

Всеки един от тези „часове” има фиксирана структура: начало, поредица от псалми, текст от Библията и поредица молитви (в латинския обред). По време на хвалението изричаме благодарствената молитва, изречена от Захария към Бог след раждането на неговия син Йоан Кръстител (или Benedictus, Песента на Захария [Лук. 1:67-79]). Вечернята включва хвалението на Мария към Бог, след като е поздравена от нейната братовчедка Елисавета (Magnificat, или Песента на Мария [Лук. 1:46-55]). Нощната молитва включва думите, изречени от Симеон, когато той вижда Младенеца Исус в Храма в Йерусалим (Nunc Dimitiis или Песента на Симеон [Лук. 2:29-32]).

# За всеки

Литургията на часовете е подходящ начин, по който денят може да бъде посветен на Бог. Литургията на часовете е отслужвана всеки ден от свещеници, дякони и монаси, както и от много миряни. Макар Литургията на часовете да е често срещана като общностна молитва, тя е подходяща и за самостоятелна молитва, особено за свещеници и дякони. Текстовете за Утринната и Вечерна молитва на християнина са публикувани в наръчните бревиарии. А таблетите и смартфоните дори улесняват всеки в желанието му да казва молитвите на Литургията на часовете и по този начин да освети деня си от Бог. 

Литургията на часовете почита Бог през деня чрез псалми, изричани в определен час. Молена е от свещеници и монаси, може би и от вас?

 

Benedictus (Песента на Захария)

Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ и издигна за нас в дома на Своя отрок Давида рог на спасение, (както възвести през устата на Своите свети от века пророци) – спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви Своята милост над отците ни и да си спомни светия Си завет, – клетвата, с която Той се кле на Авраама, нашия отец; за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, безстрашно да Му служим в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища, и да дадеш на народа Му да познае спасението чрез прощаване греховете им, поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише, за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира. (Лук. 1:67-79)

Magnificat (Песента на Мария)

Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят; Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо; взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. (Лук. 1:46-55)

Nunc Dimitiis (Песента на Симеон)

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лук. 2:29-32)

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.