туит 3.11

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.11 Каква молитва е Отче наш?

Когато учениците видели Исус да се моли, те Го помолили: „Господи, научи ни да се молим”. (Лук. 11:1) В отговор Исус им дава молитвата Отче наш, Господната молитва (виж молитва „Отче наш“ в различни езици). Можем да повтаряме думите на тази молитва отново и отново. Може ли да има по-добра молитва от словата, на които ни учи самият Исус?

# Да дойде Твоето Царство

Обръщайки се към Бог с „Отче наш”, изказваме вярата си, че сме сътворени от Бог и че сме Негови деца (виж Туит 1.2). Когато казваме „Да се свети Твоето име, ние признаваме Божията святост. ,Да дойде Твоето Царство” показва, че очакваме Божието царство на земята, което в известен смисъл ние вече провиждаме и изживяваме.

С оглед на човешката свобода Божието царство настъпва на земята само чрез хората, които се опитват да вършат това, което е добро и правилно. Молим се за завръщането на Исус в края на времето (виж Туит 1.49), защото знаем, че едва тогава ще се изпълни Божието царство.

# Воля, хляб, и прошка

Когато казваме ,Да бъде Твоята воля”, ние Го молим да стори така, че нашата воля да съвпада с Неговата. Тъкмо това е най-важното в нашия живот. Следването на Божията воля всъщност е единственият начин, който ни позволява да бъдем щастливи (виж Туит 4.1). Мария ни дава прекрасен пример, когато казва своето „да” на Божията воля, без да е напълно сигурна какво това ще означава за нея. (виж Туит 1.38) Когато се молим за нашия „хляб насъщен”, се молим за храната, от която имаме нужда, за да живеем. Това включва и Словото Божие (Библията), и Евхаристията, наричани понякога духовна храна.

Исус по прекрасен начин ни поставя на мястото ни, като ни казва да търсим опрощение на греховете ни, както и ние „прощаваме на нашите длъжници”. Опрощението ни зависи от това доколко сме способни да прощаваме на други те. Необходимостта да прощаваме на другите е постоянна: опрощението е единственият начин да разкъсаме веригата от вина и възмездие (виж Туит 4.14). И сме щедри в нашето опрощение, защото самите ние постоянно се нуждаем от Божието опрощение. Молим се да го получим напълно конкретно в тайнството на Помирението (виж Туит 3.38).

# Изкушение и зло

Когато нещата не вървят добре, лесно можем да изпаднем в съмнения. Започваме да си задаваме въпроси: Наистина ли Бог ме обича? Съществува ли Той въобще? Какъв е смисълът от всичко това? Врагът на Бог, дяволът, събужда съмненията у нас, защото по този начин той ни води към изкушението (виж Туит 1.4). И когато казваме „и не ни въвеждай в изкушение”, молим Бог да ни помогне да вършим правилните неща. За да бъдем силни, трябва да се държим близо до Исус, да се питаме как би постъпил Той (виж Туит 4.8). Дори когато е изкушен, Исус остава верен на Отца. Можем да сме сигурни, че никога няма да бъдем подложени на по-голямо изпитание от това, което можем да понесем, че Бог е близо до нас в нашите трудности (I Кор. 10:13).

Злото е навсякъде по света (виж Туит 1.35). Всеки ден чуваме за природни бедствия, ужасни катастрофи, тежки престъпления и войни. Когато се молим „избави ни от лукавия”, поставяме всичко това пред Бог, изповядваме, че Исус е по-могъщ от злото, което гой победи чрез смъртта и Възкресението (виж Туит 1.26). Ако следваме Исус, не трябва да се страхуваме от злото, а да се уповаваме на Бог, който може да принесе добро във всяка ситуация. И може да очакваме деня, когато Исус ще се завърне (виж Туит 1.35) и когато победата Му над злото ще бъде пълна.

Исус ни дава молитвата Отче наш, която почита Бог, казва ни да искаме това, от което имаме нужда, иска и обещава прошка и моли за защита.

 

Св. Августин за всекидневния хляб

„Евхаристията е нашия всекидневен хляб, но нека я приемаме така, че да подрханваме не само стомаха, но своя ум. Тя символизира силата на единството, така че, когато се съберем в Неговото Тяло и станем Негови членове, да станем това, което приемаме… Вслушването в четивата в църквата е всекидневен хляб, вслушването и пеенето на химните също са наш всекидневен хляб.”

Отче наш (виж Отче наш в различни езици)

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети името Ти,

да дойде Царството Ти,

да бъде волята Ти,

както на небето, така и на земята.

Дай ни днес насъщния ни хляб, и прости ни дълговете,

както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото;

АМИН. (Мат. 6:9-13).

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.