туит 3.10

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.10. Защо повтаряме едни и същи молитви?

Често молитвата ни е лична, тоест е с наши собствени думи (виж Туит 3.8). Друг начин да се молим е чрез съществуваща молитва, като Кръстния знак (виж Туит 3.15), Радвай се (виж Туит 1.39), и Слава (виж Туит 3.9). Тези молитвени формули понякога са наричани молитви на глас. Отче наш е такава молитва на глас, на която Исус научава Своите ученици (виж Туит 3.11).

Тези молитви могат да бъдат изказвани заедно с други хора или самостоятелно. Те не заместват личната молитва: трябва да говорите на Бог и със собствените си думи, от сърце. Но може да започнете или завършите личната си молитва с такава молитва на глас.

# Скучно?

Повторението на гласни те молитви може да изглежда скучно. И наистина ще бъде такова, ако всичко, което правите, е само повторение на думи, без влагане на смисъл в тях. Но молитвата не е само изричане на думи! Молитвата трябва да се отправя с ума и сърцето. Понякога е трудно с думи да се изкаже това, което искаме да кажем на Бог от дълбините на душата си. Невинаги думите стигат за такава молитва. В подобни моменти от полза могат да ни бъдат словата от молитвата на глас. Повторе­нието дава сила на вашата молитва. Тъй като знаем молитвата наизуст, душата ни успява да открие покой в Исус, докато я изричаме. Св. Хосемария Ескрива (+ 1975) нарича молитвите на глас „скъпоценни камъни, които имат своето място в рутината на живота, осветен от вярата” (Приятели на Бога, 248).

# Молитва „Ангел Господен”

Полезен навик на католиците е редовно да казват молитвата „Ангел Господен”. Може би сте чували как близката до вас църква бие камбаните три пъти дневно в 6, 12 и 18 часа. Това е призив за казване на молитвата „Ангел Господен”. С тази молитва си спомняме, че Божият Син, Исус, е станал човек, за да ни спаси (виж Туит 1.26). Тази молитва е наречена по първите думи в нея на латински Angelus Domini, което означава „Ангел Господен”.

# Исусовата молитва

Исусовата молитва е традиционна форма па молитва на Източните църкви (виж Туит 2.30). Молейки се тихо, човек повтаря името на Исус. Можете да прави това в тишина, на глас или дори пеейки. Нейната цел е да ви помогне да прекарате известно време с Исус. Пълният текст на тази молитва е следният: „Господи Исусе Христе, Сине Божи, смили се пад мене, грешника”. (ККЦ 435) Тази молитва се основава на прошенията на грешниците, описани в Евангелията (Лук. 18:13,38). Застанали пред Исус в молитвата, ние сме като просяци – имаме малко, което да предложим, но искаме много.

Молитвите на глас помагат да се молим с цялото си сърце, помагат ни с думи, когато не знаем какво да кажем; повторението ни носи сила.

 

Молитва Ангел Господен

Ангел Господен извести на Дева Мария

и Тя зачена от Светия Дух.

Радвай се, благодатна Марийо…

Ето слугинята Господня

нека ми бъде по Твоята дума.

Радвай се, благодатна Марийо…

И Словото стана плът

и всели се между нас.

Радвай се, благодатна Марийо…

Моли се за нас, Света Богородице,

Да се помолим: Молим Ти се, Всемогъщи Господи, влей в умо­вете ни Твоята благодат, та като познахме чрез ангела въплъщението на Христа, Твоя Син, чрез неговото страдание и Неговата смърт да дос­тигнем до славата на Възкресението Му. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.