туит 3.1

към предишен туит

към следващ туит

към меню

3.1. Защо трябва да се моля и как да го правя?

Защо трябва да се моля, след като Бог знае и настоящето, и бъдещето (виж Туит 1.1 и Туит 2.11)? А и Бог знае от какво имам нужда. Защо е необходимо да Му казвам каквото и да било? Има само една причина – защото разговорът с Бог може много да ти помогне.

Бог иска да бъде твоят най-добър приятел (Йоан. 15:15). С Него може да обсъдиш всеки и всичко. Дори и невинаги да го чувстваш, Той е с теб непрекъснато, ден и нощ! И за да не забравяш това, ще бъде полезно да Му се молиш всяка сутрин и всяка вечер. И така да споделиш с него деня си. Редовната молитва те научава да се вслушваш в Бог и да съзнаваш, че не си сам. Молитвата дава необходимата сила, за да правим това, което трябва.

Накратко, молитва е много полезна! Исус често съветва Своите ученици да се молят (Лук. 22:46), насърчава ни и нас да го правим. Когато Апостолите Го питат как да се молят, Той ги научава на Отче наш (Мат. 6:9-13; виж Туит 3.11). Самият Той им дава пример, като често се уединява, за да може да се помоли на Бог (Марк. 1:35). Първите християни се моля т постоянно – заедно и поотделно. (Деян 1:14). Молитвата е средство да бъдем с Бог и да Му служим (Дук. 2:36-37).

# Разбиране на Божия дар

Един ден, уморен и жаден, Исус седнал близо до един извор и помолил една жена да му даде да пие. Когато жената протестира, Исус й казва: „да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.” (Йоан. 4:10). Бог очаква от нас да се молим така, че Той да може да ни даде дял от живота Си, тъкмо това е благодатта (виж Туит 4.12). Ще се молим постоянно, ако истин­ски разбираме какво иска да ни даде Бог.

Важното за молитвата е, че тя има двупосоч­но действие: когато отделим време, за да се доближим до Него, и Той ще дойде при нас. Ако Му предложим себе си, и Той ще предложи Себе Си на нас! Това се случва в тайнствата, където Бог се доближава до нас по много конкретен начин (виж Туит 3.35).

# И ти можеш да се молиш!

С малко усилия и време и ти може да се научиш да се молиш (виж Туит 3.3). Молитвата представлява вложение в твоята връзка с Бог. Чрез молитва човек приема и връща любовта, коя то Бог има за него. Бог иска да ти помогне да се молиш. Затова Исус казва на жената при извора: „който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.” (Йоан. 4:14) Светият Дух ще ти помогне молитвата ти да идва право от сърцето. Когато човек е влюбен, той говори на своя любим от сърце, със или без думи. Бог иска да му говориш и на Него. Това е молитвата.

# Качествено време с Бог

Посвещавапето на известно време на Бог е много по-важно от начина, по който се молиш. Молитвата ти може да бъде много проста. Ако молитвата ти е и честна и искрена, ти градиш своята връзка с Бог. Може би да говорим на Бог е по-лесно, но как да се научим да Го слушаме? (виж Туит 3.2) Как да се предпазим от разсейване? (виж Туит 3.5) Сами или заедно с други хора трябва да се молим? (виж Туит 3.3)

Всички тези въпроси ще намерят своя отговор. За момента е достатъчно да направим само първата стъпка. Ще бъде от полза да вземеш решение и да прекараш всеки ден известно време с Бог в молитва. Той те очаква!

Бог иска да се молиш. Той те очаква! Близостта ти до Бог ще ти донесе истинска и трайна радост. Може да Го попиташ и да му кажеш всичко.

 

Как да цитирам Библията?

Библията се разделя на три части:

книги

глави

стихове

Ако искаме да цитираме първите три стиха от Новия завет например, първо посочваме книгата (Матей), сетне главата (1), а накрая стиховете (от 1 до 3), като ги изписваме по следния начин: Матей 1:1-3. За удобство и краткост имената на книгите често са посочвани със съкращение: (Мат. 1:1-3) или също може по този начин: (Мт 1,1-3)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.