туит 2.8

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.8. С какво се занимава нунцият?

Върховен представител на папата във всяка страна по света е нунцият. Той е на практика представител на централната администрация на Църквата Светия престол (виж Туит 2.3). Nuncio буквално означава „пратеник”. Тъй като е представител на папата, който е наследник на Апостолите, той се нарича Апостолически нунций. Обикновено нунцият е архиепископ. Домът му, както и мястото, където се намира неговата канцелария, се нарича нунциатура.

# Църквата

Главната задача на нунция е да поддържа връзките между поместната църква и папските служби в Рим (конгрегациите и съветите [виж Туит 2.5]):Гой информира Рим какво се случва в поместната църква и предава посланията от Рим към местните епископи. Важна задача на нунция е да съветва папата при назначаването на нови епископи в страната, в която той е изпратен. Нунцият познава добре положението в тази страна, защото живее в нея и поддържа контакти с много хора както от Църквата, така и извън нея.

# Светът

На второ място, нунцият е посланик на Светия престол в страната, където е изпратен. Той поддържа връзките между папата и държавния глава или правителството на съответната страна. Днес Светият престол поддържа официални дипломатически отношения с около 180 страни.

Възможно е нунцият да бъде поканен от местното правителство да разясни или коментира определени решения или отсъждания на Църквата. Понякога Църквата се обръща със същото искане и към посланика на съответната страна при Светия престол, който обикновено пребивава в Рим.

Макар и да не са нунции, дипломати па Светия престол представляват папата и във важни международни организации като Организацията на обединените нации, Световната здравна организация и Арабската лига.

# Как се става нунций?

Институцията, в която се обучават църковните дипломати, е Папската църковна академия в Рим. Почти винаги те са мирски свещеници, изпратени в Рим от техните епископи да се обучават на канонично право и международна дипломация. След няколкогодишно обучение свещеникът получава назначение в някоя от нунциатурите по света. След като работи в различни държави като втори човек в йерархията, накрая гой самият е назначаван за нунций.

Нунцият е лицето за връзка между папата и Църквата в съответната страна. Той е и посланик на Светия престол към тази страна.

 

Как се става епископ?

Една от важните задачи на нунция е да съветва папата при назначаването на нови епископи в страната, където той е изпратен. Той трябва да е добре запознат с всички възможни кандидати. Ако е необходимо да бъде ръкоположен нов епископ, папата моли нунция да изготви списък с трима възможни кандидати, който се нарича terna. Основни критерии за избора са личната вяра и светият живот на кандидата, но личните му човешки качества също се взимат под внимание. Първо, нунцият изисква от епископите в страната да изготвят terna от трима кандидати. В някои страни право да изготвя този списък има предстоятелят на катедрала (виж Туит 2.2). Въз основа на тези предложения след това нунцият изготвя своята terna. Сетне я препраща на Конгрегацията на епископите (виж Туит 2.5), която дава на папата своето мнение за най-добрия кандидат. Папата има свободата да отклони предложението на конгрегацията, ако познава по-добър кандидат.

Разлика между мирските свещеници и свещеномонасите

Едната група свещеници в определена епархия са мирски или диоцезни свещеници, наричани така, защото живеят в света. Техен началник е епископът. В деня на тяхното ръкоположение диоцезните свещеници полагат обет за безбрачие и послушание на своя епископ. Повечето мирски свещеници остават до края на живота си част от диоцеза, в който са били ръкоположени. Те живеят сами или с други свещеници и обикновено обслужват една енория.

Свещениците, които са част от орден или конгрегация, се наричат още свещеномонаси, защото следват правилото на своя орден. Те дават обет за безбрачие и послушание на своя настоятел. Полагат и обет за бедност: обещават да нямат собственост и да споделят всичко, което притежават, с останалите членове на техния орден. Обикновено живеят в монашеско общежитие с други свещеници и братя. А след името им се изписва абревиатурата на техния орден, като OSB, OFM, CP или SDB (Виж Туит 2.9).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.