туит 2.37

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.37. Каква е разликата между протестанти и католици?

Реформацията е протестно движение (виж Туит 2.36), но самите протестанти невинаги са в съгласие помежду си. Докато Католическата църква е една, съществуват много различни протестантски християнски общности. Лутер и Калвин например имат собствени последователи, а по-късно на свой ред и сред тях се стига до разделения, тъй като не успяват да постигнат съгласие по някои въпроси на вярата. Тези общности са лишени от обединителната роля на папата.

# Лутеранство и калвинизъм

Лутеранството се разпространява главно в Германия и Скандинавия. По-късно имигранти от тези страни пренасят своята вяра и в Америка. През 1999 г. беше подписана Съвместна декларация между Световната лутеранска федерация и Католическата църква. Този документ се концентрира върху това, което ни обединява, макар от него да стана ясно, че между нас остават и големи различия. Не съществува една Калвинистка църква. Калвинистките идеи се разпространяват основно в Европа и Северна Америка и са представени в много различни християнски общности от Реформираните, Презвитерианските и някои Баптистки църкви.

# Протестант или католик?

Подобно па практикуващите католици вярващите протестанти също искат да следват Исус Христос и да Го поставят в центъра на своя живот. Това, което ни обединява, понякога е много важно. Ала съществуват и някои съществени разлики между протестан­тите и католиците, които трябва да бъдат ясно очертани.

# Единство

Тези различия е важно да се познават, но също толкова важно е да се знае, че можем да се молим заедно. Всички вярваме, че Исус се е родил, за да спаси човечеството, а много протестантски общности изповядват същия Символ на вярата като нас (виж Туит 1.31 и Туит 1.33). Тъкмо защото Исус желае да има една Църква, нашата задача с да работим за постигане на единство (икуменизъм) (виж Туит 2.12). Най-важна е молитвата: разделението, причинено от хората, може да бъде излекувано само с помощта на Светия Дух.

Протестантите отричат важни черти на Католическата вяра, включително папата като знак за единството и тайнствата като източник на благодатта.

 

Повечето протестанти вярват, че:

След Въплъщението Бог се открива само чрез Библията.

Човек е спасяван от Исус (по благодат и вяра). Добрите дела нямат влияние.

Отделните църкви се самоуправляват (понякога в консултации с други църкви).

Свещеникът (или пастирът) е отговорен основно пред местната общност (която е негов работодател).

Има две тайнства: Кръщение и Причастие (наричано понякога Господня вечеря). Причастието не е равнозначно на Светата Евхаристия (затова и не можем да се причастяваме заедно с протестантите [виж Туит 3,48]).

Изображенията на Исус на Кръста са недопустими за някои протестанти, защото Исус е извършил своята жертва веднъж и завинаги. Кръстът за тях е празен символ.

Мнозинството от тях не приемат специалната роля, която заема Дева Мария в християнското благочестие, както и застъпничеството на светците, статуите, чистилището, определени тайнства и единствения авторитет на папата.

 

Католиците вярват, че:

Откровението се открива чрез Библията и Преданието (виж Туит 1.11).

Човек е спасяван от Исус, но той сътрудничи на спасението чрез извършване на добри дела с помощта на благодатта (виж Туит 4.8).

Енориите са пълноценна част от Католическата църква под властта на епископа и папата (Виж Туит 2.2).

Свещеникът е отговорен пред епископа (който е негов „работодател“) (виж Туит 2.2).

Тайнствата са седем (виж Туит 3.35). В Евхаристията – хлябът и виното се променят (виж Туит 3.48) в същинско Тяло и Кръв Христови. (Повечето протестантите не приемат това).

Разпятията, изображенията на Христовото тяло на Кръста са широко разпространени: жертвата на Исус (принесена веднъж и за всички) продължава да бъде действена и ние сме причастни на нея в Евхаристията.

Католическата църква възвестява пълнотата на истината за християнската вяра (виж Туит 2.13Туит 2.14).

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.