туит 2.35

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.35. Защо Църквата се заема да продава индулгенции като билети за небето?

В контекста на Ренесанса се утвърждава и практиката за злоупотреба с индулгенциите. Самият Исус упълномощава Апостолите да опрощават греховете в Негово име. (Йоан. 20:22-23). Но дори греховете да са простени, последиците от тях остават. Помислете например за красивата ваза на вашата леля, която счупихте в пристъп на гняв: тя си остава счу­пена, въпреки че тя ви прости! А вие продължавате да бъдете избухлив! (Виж Туит 4.13)

За да премахне вредите от вашия грях, свещени­кът в тайнството на Покаянието и помирението изисква от вас да извършите определени действия за покаяние или изкупление (виж Туит 3.38). В това тайнство свещеникът ви прощава от името на Бог. Епитимията, която може да се състои от молитви или добри дела, има за цел да ви помогне да преодолеете своите грешки. Несъвършенствата, останали у вас в момента на смъртта, могат да бъдат пречистени в чистили­щето (виж Туит 1.47). Надежда има за всички, само тези, които постоянстват в смъртния си грях, не могат да бъдат спасени, (виж Туит 1.46).

# Индулгенцията се спечелва!

Цялото или част от опрощението, от което ще имате нужда в чистилището, може да бъде постигнато чрез индулгенция. Обичайно такива индулгенции могат да бъдат получени само от папата. За да получите индулгенция, от вас може да се очаква например да изкажете определени молитви, да извършите акт на милосърдие или да направите поклонническо пътуване. В основата на индулгенцията е милосърдието на Бог, Който желае всички хора да отидат на небето, когато са готови. Очевидно това е добра отправна точка.

# Злоупотреба

Ала в Късното средновековие се стига до злоупотреба с тази Божия милост. Започват да бъдат раздавани индулгенции по неоснователни причини, например на хора, които даряват пари на Църквата. Папа Лъв X (+ 1521) започва да дава индулгенции на тези, които даряват финансови средства за изграждането на „Свети Петър” в Рим. Те са продавани срещу големи суми като билети за небето от хора като доминиканския монах Иохан Тецел в Германия. На купувача било казвано: „От името на властта на всички светни и в израз на състрадание към теб, опрощавам ти всички грехове и злини и те освобождавам от всяко наказание за десет дни”. Продажбата на свещени предмети (симонията) е строго забранено от Църквата и е дълбок грях. Проблемът се състои не в самите индулгенции, а в лошия начин, по който алчните църковни водачи изпълняват поръчението на Исус. Разбираемо, тази практика предизвиква протести.

# Еразъм

Еразъм Ротердамски (+ 1536) е един от най-важните ренесансови мислите­ли. Той критикува продажбата на индулгенции и други злоупотреби на църковните служители в своята книга „Възхвала на глупостта” (1509 г.). Той често е смятан за предшественик на Реформацията. Еразъм е хуманист, мислител, който високо цени способността на човека да бъде разумен и да твори красиви неща. Според него човек сам може да допринесе за осмислянето на своя живот. Той е силно заинтригуван от древните гърци и римляни. Пътува много и води активна кореспонденция с други хуманисти. В началото Мартин Лутер се опитва да стъпи върху хуманистичните принципи в критиката си към индулгенциите и другите злоупотреби (виж Туит 2.36). Но малко по-късно започва да осъжда Еразъм като скептичен богослов, който не е достатъчно твърд във вярата си. До края на живота си Еразъм остава католик, макар и невинаги да е бил в добри отношения с църковните власти. Но той си остава повече учен, отколкото реформатор. Въпреки неговите понякога много остри изказвания срещу продажбата на индулгенции и други злоупотреби в Църквата той критикува и някои от идеите на Лутер, като ограничаването на човешката свобода и мисъл.

Индулгенции не са билети за небето. Продажбата им е сериозно нарушение и грях.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.