туит 2.2

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.2. Как се управлява Църквата?

Начело на Църквата стои папата, който е наследник на свети Петър, комуто Исус поверява ръководството па Църквата (виж Туит 2.17 и списъка на папите). Също както Петър си сътрудничи с другите Апостоли, така и папата работи заедно с техните приемници епископите. Най-важните решения, свързани с вярата и управлението на Църквата, се взимат съвместно от папата и епископите на събора, който представлява събрание на Вселенската църква, (виж Туит 2.22)

Но тъй като тези събори се свикват рядко, папата е съветван от няколко постоянно действащи събора на кардиналите от света, а периодично той събира всички кардинали на официални срещи (консистория). На всеки пет години епископите от една църковна провинция посещават папата, за да го информират за положението в тяхната страна (посещения ad liminа).

# Диоцезен епископ

Светът е разделен на епархии (диоцези), всяка от които е оглавявана от епископ, назначаван от папата. Големите и важнФепархии се наричат архидиоцези и са оглавявани от архиепископ. Някои епархии са толкова големи, че в помощ на епископа са назначавани един или двама помощни епископи. В администрирането на епархията епископът е подпомаган от генерален викарий, понякога и от епархийски викарий, които заедно с останалите църковни служители в епархията формират диоцезната курия или канцелария, управителното тяло на диоцеза. Няколко епархии образуват църковна провинция, оглавявана от митрополит (виж Туит 2.21). Епископите от една църковна провинция периодично се събират за консултации в Епископска конференция. В света има над 3000 диоцеза и над 5000 епископи.

# На престола

Главната църква в епархията е наричана катедрала, където е и седалището на епископа (на латински cathedra). Епископът назначава свещениците (или канониците) в катедралата (виж Туит 2.8). Всяка епархия е разделена на енории. Епископът назначава енорийски свещеник (наричан понякога енорист) за ръководител на енорията. Останалите свещеници в енорията са помощник-свещеници (наричани понякога помощник-енорист). Ако епархията е голяма, епископът може да реши да я раздели на деканати/викариати, групи от енории, оглавявани от декан.

# Свещеници и дякони

В света има над 400 000 свещеници и над един милиард католици, като всеки от тях е част от конкретна епархия. (виж Туит 2.1) Представители на свещениците от епархията, обединени в съвет на свещеници те, консултират епископа по въпросите на управлението на епархията. Постоянните дякони са мъже, натоварени специално с отговорността да организират грижата за бедните или за други хора със специфични пастирски нужди, като болни или семейства, чийто деца се подготвя т за кръщение. Те имат определена функция и в Светата литургия. Всеки католик, който има подходяща дарба и образование, може да работи като енорийски катехист, пастирски работник и т.н. Много хора изпълняват определени задачи като доброволци в църковната общност.

Църквата е управлявана от папата и епископите, всеки от които стои начело на своя диоцез, разделен на енории, ръководени от свещеници.

 

Служения в диоцеза

Епископи

* Диоцезен/епархиен епископ

* Генерален викарий

* Епископален викарий

* Помощен епископ

Свещеници

* Генерален викарий

* Каноник

* Енорийски свещеник или енорист

* Помощник-свещеник или помощник-енорист.

Дякони

* Енорийски администратор

* Катехист

Миряни (мъже и жени)

* Аколит

* Четец

* Извънреден служител на Евхаристията

* Катехист

* Други доброволци

Срещи на епископите от един континент

Епископите от един регион се обединяват и събират, например за България в Междуобредна епископска конференция на Католическата църква в България (М.Е.К.К.Ц.Б), както и в Конференция на епископите от отделен континент. Такива са Съветът на епископските конференция на Европа (ССЕЕ), на Латинска Америка (CELAM), Африка (SECAM) и Азия (Fabc), които обединяват епископите от близки страни и се свикват за обмяна на знания и опит, свързан с ръководството на Църквата.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.