туит 2.18

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.18. Какво се случва след Петдесетница?

Непосредствено преди Своето Възнесение Исус казва на Апостолите да очакват обещанието на Неговия Отец, за което са слушали (Деян. 1:4). Това обещание е Светият Дух – Утешителят или Помощникът на Църквата, който 10 дни след Възнесението на Исус се спуска над Апостолите. В този ден, Петдесетница, Църквата окончателно е установена и започва да действа на земята.

# Християнин или евреин?

С подкрепата на Светия Дух Апостолите започват да проповядват посланието на Исус навсякъде, където могат. Те установяват местни църкви в градовете из цялата Римска империя и извън нея. Йоан отива в Ефес. След известно време Петър и Павел се установяват в Рим, където Петър става водач на местната, както и на Вселенската Църква. От самото начало църквата на Рим се радва на по-високо място сред останалите местни църкви (виж Туит 2.17). Първите християни са юдеи, които вярват, че Исус е Спасителят (Месията), обещан от Бог на народа на Израил чрез Неговите пророци (виж Туит 1.27). Те продължават да се събират в синагогите или в частни домове (виж Туит 3.20), както и да спазват многобройните юдейски обичаи. По естествен начин отначало Апостолите споделят Евангелието само със своите сънародници юдеи. Но след това Петър е споходен от видение от Бог, чийто смисъл той разбира, когато посещава римския центурион Корнилий, който не бил юдеин. Корнилий разбира колко важна е вярата в Исус и е покръстен. Това събитие показва на Петър и на останалите Апостоли, че Исус е Спасител на всички и че Евангелието трябва да бъде възвестявано по целия свят (Деян. 10 и 11).

# Срещи и молитви

Около 50-а година Апостолите се събират на няколко големи срещи (Деян. 15:6). На първата от тях, понякога наричана Събора от Йерусалим, свети Петър изиграва много важна роля (виж Туит 2.22). Някои от вярващите на събора настояват, че не-юдеите (езичниците) не могат да се спасят, ако не бъдат обрязани съгласно Мойсеевия закон, което е било задължително за юдеите. Петър обаче не се съгласява и настоява, че спасителна за всички, без значение юдеи или езичници, е благодатта, получавана от Исус, а не Законът. (Деян.15:7-12). Накрая Апостолите приемат съвета на Петър и решават, че не е необходимо езичниците да бъдат обрязани, преди да влязат в Църквата. Те са длъжни да следват моралните закони на Бог и да избягват поведение, което включва идолопоклонството. С времето, когато все повече не-юдеи приемат християнството, Църквата постепенно започва да губи част от своя юдейски характер и все повече да развива собствена идентичност и молитвена практика.

# Проповедта

Добрите пътища на Римската империя улесняват пътуванията, така че посланието на Евангелието започва бързо да се разпространява. Наред с това установеният през първите два века от християнската ера Pax Romana („Римски мир”) осигурява известно спокойствие в цялата Римска империя. Позитивно влияние има и това, че почти навсякъде говорим език бил гръцкият (по-късно латинският). Посланието на Христос допада на бедните, робите и работниците, сетне постепенно започва да се разпрости­ра и сред горните класи. През първите векове повечето християни живеели в градовете, където се изградили и местните църкви.

След Петдесетница Апостолите започват да възвестяват Евангелието навсякъде и сред всички. Възникват местни църкви, особено в градовете.

 

Смъртта на Петър и Павел

Апостолите Петър и Павел са убити в Рим около 64 г. по време на гоненията на християните от император Нерон (виж Туит 2.19).

Тъй като Павел бил римски гражданин, той имал право на съдебен процес и хуманна екзекуция – бързо обезглавяване, и му е спестено дългото и мъчително разпятие. Легендата разказва, че там, където главата му паднала, избликнала вода. На мястото на мъченическата смърт на Павел е издигната църквата „Свети Павел на трите фонтана“ в Рим. Павел е погребан на мястото, където по-късно е издигната базиликата „Свети Павел извън стените“. По това време тази църква се е намирала извън градските стени.

Петър не бил римски гражданин и затова бил разпнат. Според легендата Петър поискал да бъде разпнат с главата надолу, защото не смятал себе си за достоен да приеме същата смърт като Исус. На мястото, където се смята, че се намира неговата гробница, по-късно е построена базиликата „Свети Петър“, като олтарът се намира точно над неговия гроб. Археологически разкопки, проведени между 1940 г. и 1950 г., показват, че е много вероятно св. Петър наистина да е бил погребан на това място.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.