туит 2.16

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.16. Подценявал ли е Исус жените?

Като са преглеждани имената на Апостолите (виж Туит 2.15), е било изказвано мнението, че Исус е ценял жените по-ниско от мъжете. Но ако се вгледаме по-внимателно в Евангелията, ще видим, че Исус е уважавал и ценял високо жените, които изиграват важна роля в Неговия живот и мисия. На първо място, Исус като всеки друг човек е роден от жена. Заради изключително важната роля, която майка Му Мария изиграва в Неговата мисия, Църквата вярва, че тя заема най-високото място сред светците на небето. (виж Туит 1.38)

Освен майка Му Той има и други жени ученички. Добре известен е примерът със св. Мария Магдалена, която заедно с няколко други жени съпровожда Исус и дори Му услужваг с имота си. (Лук. 8:1-3) Тя е една от малкото ученици, които остават при Исус до Неговата смърт на Кръста.

# Марта и Мария

Сред близките приятели на Исус са сестрите Марта и Мария (Лук. 10:38-42). Когато Исус посещава техния дом, Мария го слуша внимателно, докато Марта е заета с подготовката на вечерята. Когато Марта се оплаква, че Мария не й помага, Исус й казва, че времето, прекарано с Него, е по-важно дори от всекидневните задачи. Марта и Мария са почитани от Църквата още от древността. Един ренесансов стенопис на Фра Анджелико противопоставя двете сестри, потънали в молитва, на Апостолите, потънали в сън по време на страданието на Исус в Гетсиманската градина (Лук. 22:43).

# Еднакво ценни

Нито Исус, нито Църквата са против жените. Тъкмо обратното, Исус протяга ръка на жените, дори на грешните, изпълнен с откритост, уважение, внимание и нежност. От своя страна Църквата е допринесла за подобряване на отношението към жените на много места по света. Християнството е причината жените да се ползват с повече граждански права в обществата на Запад, отколкото в някои части на Азия, Африка и Близкия изток. Жените винаги са играли важна роля за предаването на вярата. Св. Тимотей например получава вярата чрез майки си и баба си (2 Тим. 1:5). Това е причината Църквата да почита безброй жени светици, някои от които дори поменава в Мисата. На първо място е помената Дева Мария (виж Туит 1.38), сетне св. Феличита, Перпетуа, Агата, и Луция, всички те пожертвали живота си за вярата през първите векове на Църквата (Евхаристийна молитва I). През следващите векове незнаен брой жени католички се посвещават на грижата за ближните си в болници и училища например. Други стават велики учени, като Мария Аниези (+ 1799), първата жена, получила професорска степен по математика в университет. Наред с това има много монахини, посветили живота си на Исус в молитва и служение от името на Църквата (виж Туит 2.9).

# Но не е същото

Но защо тогава Исус избира само мъже за Свои Апостоли? Съществува твърдението, че Исус ограничава свещенството само сред мъжете от уважение към традициите на Своето време, ала много от неговите заповеди отричат доминиращите обичаи. След Възкресението Исус се явява първо на Мария Магдалена, на която казва да предаде на Апостолите, че Той е възкръснал от мъртвите (Марк. 16:7; Мат. 28:7; Йоан. 20:11-18). Така Той превръща Мария Магдалена в „апостол на апостолите” (виж Туит 2.15) в едно общество, което има по-малко доверие в свидетелството на жената, от това на мъжа. Тъй като Исус избира само мъже за Свои Апостоли, техните наследници – епископите, наред с техните свещеници и дякони – също са само мъже. (виж Туит 3.41). Можем да ВИДИМ, че от времето на Сътворението и Изкуплението мъжете и жените са еднакво важни в очите на Бог. Ала в същото време е ясно, че мъжете и жените не са еднакви. (виж Туит 3.41). Мъжете са сътворени за бащинство, жените – за майчинство, а Исус призовава и едните, и другите да Го следват в съответствие с техните конкретни звания.

Исус цени жените високо. Жените и мъжете са еднакво ценни в очите на Бог, Който ги дарява с различни, но допълващи се звания.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.