туит 2.15

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.15. Кои са Апостолите? Кои са техните наследници?

Думата апостол означава „човек, който е изпратен”. В началото на своето публично служение Исус избира 12 мъже, които да вървят след Него (Марк. 1:16-19; виж Туит 2.11). След като ги поучава, Той ги изпраща да изцеряват, бесове да изгонват и да вестят Евангелието на места, където самият Той не може да бъде (Мат. 10:5-7). Тези хора в продължение на три години живеят с Исус и са свидетели на Неговите дела. След Възкресението Исус ги наставлява да поучават и отслужват тайнствата и определя Петър за техен водач. (Mat. 16:18; виж Туит 2.17)

# Дванадесетте

Също как го Бог създава Своя народ в Стария завет с 12-те колена на Израил (виж Туит 1.23), Той установява и Своята Църква чрез 12-те Апостоли (ККЦ 765). Симон Петър И брат му Андрей били рибари, както и двамата братя Йоан и Яков Зеведеев (Мат. 4:18-21). За да разграничи втория от другия Апостол Яков, към името му е добавено „Големият”. (виж Туит 1.30) Матей бил митар, преди да стане Апостол (Мат. 10:3). Тома Неверни не повярва, че Исус е възкръснал, докато не слага пръста си в раните на Господа. (Йоан. 20:24-25) Другите Апостоли са Филип, Вартоломей, Симон Зилот, Яков Алфеев (Малки) и неговият брат Юда Тадей (Юда) (Лук. 6:14-16). Предателят Юда Искариотски е заменен от Матий, след като Исус се възнася на небесата (Деян. 1:26). Павел никога не среща Исус в земния си живот, но чрез тайнствената среща с възкръсналия Христос и той става Апостол (Деян. 9:1-22).

# Наследниците

Апостолите предават служението си, което са получили от Исус, на своите приемници, епископите, които на свой ред правят същото на следващите епископи. Това апостолско приемство продължава през вековете до наши дни (кккц 176). Папа Франциск казва, че „чрез непрекъсната верига от свидетелства лицето на Исус стига до нас” (Lumen Fidei, 38). Тъй като християнският свят е станал по-голям (и продължава да се разширява), са нужни все повече апостоли, за да бъде продължено делото на Апостолите.

# Задачи

Епископите имат същите задачи, каквато са имали и Апостолите: да водят Църквата (ръководна), да предават присъствието на Исус в тайнствата (свещенодейсгвена) и да проповядват Божието Слово (учителна). Като наследници на Апостолите епископите са свързани по специален начин с Исус и Неговата Църква. За да изрази тази тайна, около 107 г. св. Игнатий Антиохийски пише: „Където и да се яви епископът, там да върви и множеството, също както, където е Иисус Христос, там е вселенската Църква.” (До Смирненците, 8. Прев. Кирил Кръстев)

Исус избира 12 Апостоли, които да ръководят Църквата, да отслужват тайнствата и да проповядват Евангелието; те са наследени от епископите.

 

Апостол, апостол и ученик

Само дванайсетте, Матий и Павел (Гал. 1:1) са Апостоли с главна буква. В Новия завет са споменати и други следовници на Исус, ученици или апостоли. В едно от своите послания св. Павел описва Андроник и Юний като „чутовни между апостолите” (Рим.1б:7). Как се познават Апостолите и датите на празника по Западен обред и Източен обред:

Св. Филип: Меч и копие, 3 май, 14 ноември

Св. Яков Алфеев (Малки): Възли и пръчка (или бухалка), 3 май, 9 октомври

Св. Матий: Брадва, 14 май, 9 август

Св. Петър: Ключове (Мдт. 16:18-19) или петел (Марк. 14:30), 29 юни, 29 юни

Св. Павел: Меч (Еф. 6:17), 29 юни, 29 юни

Св. Тома: Кръст и дърводелски прав ъгъл, 3 юли, 6 октомври

Св. Яков Зеведеев (Големи): Голяма мида, 25 юли, 30 април

Св. Вартоломей: Нож, 24 август, 11 юни

Св. Матей: Кесия (Мат. 9.9), 21 септември, 16 ноември

Св. Симон: Трион, 28 октомври, 10 май

Св. Юда: Възли, 28 октомври, 19 юни

Св. Андрей: Андреевски кръст и меч 30 ноември 30 ноември

Св. Йоан: Чаша 27 декември 8 май

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.