туит 2.1

към предишен туит

към следващ туит

към меню

2.1. Какво е Църквата? Кой е в Църквата?

Църквата е общността от кръстени xopa, повярвали в Исус и пожелали да Го следват в живота си. Но Църквата е не само човешка институция: тя е свръхестествена общност, в която Бог желае да увлече всички вярващи в общение със Себе Си и помежду им като братя и сестри в Христос. Църквата е установена от Исус, за да обедини чрез себе си всички хора в Отец. (виж Туит 1.45) Затова Църквата е от същностно значение за всеки (виж Туит 2.14 и Туит 4.12).

# Тяло Христово

Апостол Павел често описва Църквата като Тяло Христово: Исус е главата и ние сме членове на тялото (IKop. 12:12-13;виж Туит 2.12). Имаме нужда от всички членове на Църквата, от силните и от слабите. В Библията е казано, че именно онези, които изглеждат по-слаби, са много по-нужни (1 Кор. 12:22). Всеки вярващ е ценен, всеки има своя мисия (1Кор. 12:29).

# Святост за всички

Библията ни казва коя е най-важната задача на вярващия. В нея е казано: „Тази е волята Божия: да бъдете осветени” (1 Сол. 4:3). От всички вярващи се очаква да положат усилия, за да водят християнски живот и по пътя на своето осветяване да се уподобят на Исус и да се отнасят към ближните с любов (Lumen Gentium, 40). Днес по света има над един милиард католици, което представлява около една шеста от населението на Земята. Ако всички ние положим усилия да живеем като християни, тогава несъмнено светът ще бъде по-добро място за всички!

# Всички ние образуваме Църквата

Вярващите, „народът Божи” (100%): Всички, приели тайнството Кръщение, са призвани като членове на Църквата да следват Исус. Всички са еднакво ценни. Но съществу­ват и различни призвания и форми на служение (виж Туит 4.4).

Миряни (99.89%): Брачни или безбрачни

(аколит, или четец катехист или пастирски работник мисионер ръководител на младежка група член на ново движение сакристиян счетоводител, механик, строител и т.н.). Брой през 2012-. 1 213 591 000 (катехисти: 3 125 235 мирски мисионери:381 722 движения: 25 297)

Звание: Да водят християнски живот в общността, да възвестяват Евангелието, работейки и полагайки грижи за семейството си.

Монаси (±0.08%):

монахиня, монах, брат/фра (доминиканци, францисканци, бенедиктинци, пасионисти и т.н.) (настоятел, учител, мисионер и т. н.). Монахини: 713 206 Монаси: 55 085

отец (доминиканци, францисканци, йезуити, пасионисти и т.н.) (абат, учител, пастор мисионер и т.н.). Отци: 135 072

Звание: Да се посветят на Бог по определен начин, като споделят бедността, целомъдрието и смирението на Исус.

Дякони, свещеници и епископи (±0.03%):

Дякон (енорийски дякон – Възможно е да бъде съпруг и баща, хлебар, инженер и т.н.): дякони: 40 914

Свещеник/епископ (Енорист, диоцезен епископ, кардинал, капелан, ректор, префект, викарий): свещеници: 278 346 епископи: 5 132

Звание: Да водят хората към Бог чрез тайнствата, да ръководят Църквата чрез възвестяването и преподаването на Евангелието.

Исус установява Църквата като общност от хора, които са повярвали в Него и Го следват. Достигаме до Бог чрез Църквата.

 

Какво представляват мирските движения?

Този термин се употребява за групи от миряни в Църквата, които възникват и бързо нарастват през последните десетилетия. Често техните членове се съгласяват съвместно да се молят и приемат тайнствата, редовно да се събират и дори да живеят заедно. Тези групи се състоя предимно от миряни, семейни и безбрачни, но в тях членуват и свещеници. Примери за такива движения са Общността „Нов път” и Общността на Емануил във Франция, Фоколарите и Движението „Общение и освобождение” в Италия, Неокатехумените в Испания, Общността „Шалом” в Бразилия. Много от тези движения започват да развиват дейност извън страните, в които са били първоначално създадени, и се посвещават на Новата евангелизация в глобален план (виж Туит 2.49 и Туит 4.49).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.