туит 1.8

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.8. Може ли да има само една истина?

„Що е истина”, попитал Пилат Исус, а Исус му отговорил: „затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината” (Йоан. 18:37). Мнозина се чудят какво е истината. Добър въпрос.

# Чувствам, мисля, вярвам

През тринайсети век великият мислител св. Тома от Аквино си задал същия въпрос. Отговаря, че „истината е съответствието между Мисълта и Нещото” (Сума 1.16.1).

Понякога променяме мисълта или мнението си за нещо. Но това не изменя нещата такива, каквито те са, а начина, по който ги виждаме. Трябва постоянно да се стараем да се уверяваме, че нашата мисъл за нещата съответства на това, което те са, защото нашето възприятие, както и разбирането ни за нещата могат да са погрешни!

Затова св. Тома казва, че можем да открием истината, като ползваме нашите сетива (емпирична истина), чрез размисъл (философска истина) и чрез вярата, както тя ни е открита от Бог (богословска истина). Осмислянето на нашия опит за света и съчетаването на това знание със словата на Исус може да ни изведе до познанието за истината за Бог и за самите нас.

# Моята истина или Истината?

Исус казва: „всякой, който е от истината, слуша гласа Ми”. (Йоан. 18:37) Той често говори за истината и казва, че само истината ще ни направи свободни (Йоан. 8:32). Божието Слово е истината (Йоан. 17:17). А Исус казва за Себе Си: „Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан. 14:6) По думите на св. Тома, Исус е съвършеното съответствие между Бог и нас. Следователно Исус е нещо като мост между небето и земята. Исус е Истината. Но не всички споделят това мнение.

Много хора смятат, че истината е нещо относително и зависи от това какво човек мисли, чувства или вярва. Приемат, че човек може едновременно да се придържа към собствената си истина, дори когато тази истина се различава от истината на всички останали. Нo тъй като в този случай истината е това, което личността (или субектът) мисли, тогава истината се приема за субективна.

# Същинска истина

Иcyc говори обективната истина. Той самият, и тази истина се отнасят за всички, независимо в какво определен човек вярва.

Има например дървета, които през зимата изглеждат мъртви. Но това не е вярно, защото те разцъфтяват отново всяка следваща пролет. Може да кажете, че според вас истината е, че дърветата умират, а сетне се връщат към живота, но това няма да бъде истината. В действителност дърветата са живи и просто променят външния си вид.

Последното е обективната истина. Посланието на Евангелието също е обективна истина, каквото и останалите да мислят, казват или вярват (виж Туит 1.20). Тази истина става конкретна и осезаема, когато разберете, че Исус е ходил по земята като всеки човек. Чрез всичко казано и сторено от Него Исус възвестява Кой е Бог: нашият Творец, Който ни обича и Който се надява, че ще приемем Неговия призив към вечно щастие на небето. Това е най-великата истина, която бихме могли някога да открием.

Истината не зависи от това, което хората (субективно) мислят, а е това, което (обективно) съществува и затова е вярно. Исус е истината.

 

Кратка басня за истината

Една басня разказва историята за четирима слепци, които за пръв път в живота си срещнали слон в двореца на раджата. Първият слепец, който докоснал тялото на слона с ръка, казал, че слонът е гладък като стена. Другият, който докоснал хобота на слона, казал, че е кръгъл като змия. Третият, който докоснал бивните, казал, че слонът е остър като стрела, а следващият, който докос­нал опашката, казал, че слонът е тънък като въже.

Каква била истината? Раджата обяснил, че всички в известен смисъл били прави, но биха могли да открият истината за слон само ако обединят на едно място всичко описано. Тази басня често е цитирана като пример за това, че нито една религия не притежава цялата истина, че всяка открива само част от Бог. Но това заключение е опростено: само вижте колко силно си противоречат религиите. Смешното е, че тази басня често е разказвана като доказателство, че не можем да достигнем пълната истина. Но раджата от баснята правилно отбелязва, че слепците биха могли да опознаят истината само ако съберат всички парчета. Слонът не се променя заради начина, по който се говори за него. Макар тези хора да са имали различни, субективни представи за слона, в действителност в двореца е имало само един слон с обективно определими характеристики. Следователно има само една истина. По същия начин съществува и само един Бог. Можем да съединим частите от Него в творението (виж Туит 1.6), в Божието слово към нас (виж Туит 1.10), в живота и смъртта на Исус (виж Туит 1.26).

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.