туит 1.41

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.41. Наистина ли има ангели на небето?

Също като нас ангелите са личности: те имат разум и свободна воля. Но за разлика от нас ангелите нямат тела. Те са на небето с Бог. Ангелите са направили категоричния избор да бъдат с Бог и да Му служат (виж Туит 1.42). Гръцката дума за ангел (angelos) означава „пратеник”: ангелите в Библията често носят послания на хората.

# Ангелите са навсякъде

Срещаме ангели навсякъде в Библията. Пред портите на рая стои херувим (Бит. 3:24). Серафими заобикалят небесния престол на Бог (Ис. 6:2). Ангелите играят важна роля и в живота на Исус. Архангел Гавриил възвестява Неговото раждане (Лук. 1:26), ангелите пеят в нощта на Неговото раждане: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение” (Лук. 2:14). Ангел утешава Исус, когато Той прекарва нощта в Гетсиманската градина в молитва в очакване на смъртта (Лук. 22:43). Ангелите възвестяват и Неговото Възкресение, когато жените идват да се молят на Неговия гроб (Мат. 28:2-6). При Второто пришествие ангелите ще възвестят завръщането на Исус на земята (1 Сол. 4:16;. Виж Туит 1.49).

# Известни ангели

Библията споменава имената на трима архангели: Михаил, Гавриил и Рафаил. Св. Михаил е водач на небесните сили срещу дявола (Откр. 12:7). Името му означава „Кой е като Бога?”. Често може да видите фразата „Quis et Deus?”, изписана на латински върху картини или върху статуи. Може да отправяте молитви към св. Михаил да ви помогне в битката срещу злото; това е добра молитва (виж Туит 3.18). Той е почитан по целия свят в храмове и светилища, като например в Мон Сен Мишел във Франция или светилището Сан Микеле в Италия. Папа Бенедикт XVI напомни, че св. Михаил е и пазител на Божия народ (Дан. 10:21; 29 септември 2007).

Архангел Гавриил възвестява раждането на Исус (Лук. 1:26). Името му означава „Сила на Бог”. Св. Рафаил изцелява слепотата на един човек (Тов. 3:17). Името му означава „Бог изцелява.” Архангелите са „седемте свети ангели, които възнасят молитвите на светии- те и възлизат пред славата на Светия.” (Тов. 12:15) Този библейски цитат дава основание на Източните църкви да почитат и други четирима архангели. Имената им обаче са известни само от небиблейски книги. Католиците се придържат към вече споменатите трима архангели. Празникът на архангелите се чества на 29 септември. (8 ноември при КАТОЛИЦИТЕ ОТ ИЗТОЧЕН ОБРЕД)

# Вашият личен ангел пазител

Бог поверява на ангелите много важни задачи, макар „не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема” (Евр. 2:16). Пазени сме от ангели от самото начало на живота ни. Всеки има ангел, който бди над него: негов личен ангел пазител. (Мат. 18:10; Деян. 12:15) Бог е поставил на тези ангели пазители задачата да се грижат за хората: „ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища”. (Пс. 91 (90): 11) Техният празник се чества на 2 октомври. Те заобикалят Божия трон и затова ние можем да се обръщаме към тях с надежда да се молят за нас. Хубава идея е да се молим на ангелите да ни ръководят, особено на нашите ангели хранители. Съществува една много известна такава молитва: „Ангеле Божи, пазителю мой, аз който по Божия милост съм поверен на тебе, моля ти се, осветлявай ме, пази ме, крепи ме и ръководи ме през този ден (през тази нощ). Амин!”

Ангелите са навсякъде в Библията, те славят Бог на небето и носят послания на хората. Бдят и над нас. Ти също имаш свой ангел пазител!

 

Девет ли са ангелските хорове?

Въз основа на своето изследване на Библията ученият от VI век Псевдо-Дионисий описва тристепенна йерархия от ангелски хорове.

„В Литургията Църквата се присъединява с ангелите, за да обожава трисветия Бог; призовава тяхната подкрепа в In Paradisum deducant te Angel.. („Нека ангелите те отведат в рая“)„ (ккц 335).

1.1 Серафими (Ис. 6:2)

1.2 Херувими (Бит. 3:24)

1.3 Престоли (Кол. 1:16)

2.1 Господства (Кол. 1:16)

2.2 Сили (Кол. 1:16; 1 Петр. 3:22)

2.3 Власти (Рим. 8:38;. 1 Петр. 3:22)

3.1 Начала (Кол. 1:16; Рим. 8:38)

3.2 Архангели (1 Сол. 4:16)

3.3 Ангели (Рим. 8:38;. 1 Петр. 3:22)

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.