туит 1.34

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.34. Бог ли е творец на злото? Има ли това отношение към моите грехове?

Ако Бог е напълно добър, как е възможно да допусне съществуването на злото? Ако Той може да стори всичко, защо допуска хората да правят ужасни неща? Защо Бог не се намесва? Не ни е дадено да знаем пълния отговор на тези въпроси. Наричаме това „тайната на злото” (на латински: mysterium iniquitatis). Но знаем, че злото е поквара и обратното на доброто и че то е противно на Божията воля.

# Произход

Преди да стане християнин, свети Августин се пита: „откъде е злото, а отговор нямаше” (Изповеди 7,7.11. Прев. Анна Николова). След Своето обръщане той разбира, че най-доброто, което може да стори, когато се изправи пред злото, е да се опита да го разбере от гледната точка на Божията любов. Без светлината на божествено откровение трудно може да се осъзнае, че източник на злото е грехът. (ККЦ 387; виж Туит 1.4)

Бог ни е сътворил, за да обичаме Него и да се обичаме помежду си. Имаме свободата да обичаме, но можем и да злоупотребим с тази свобода, като направим лош избор. Всички познаваме състоянието, при което имаме съзнание, че сме сторили нещо лошо. Дълбоко в себе си сме били наясно, че изборът ни е грешен, но това не ни спира да го направим. Правим това почти пряко нашата воля. Така и ние ставаме съучастници в злото.

# Добро и зло

Борбата между доброто и злото се води в сърцето и ума на всеки човек. Макар библейската история за Адам и Ева, сторили първородния грях, да не трябва да се приема буквално, тя ни открива важни истини. (виж Туит 1.2) Показва ни, че дори първият мъж и първата жена са изкушени да изберат злото вместо доброто, а това означава, че никой не може да избяга от изкушението. Историята ни показва и как са били изкушени нашите прародители. На първо място, Сатаната измамва Ева с думите, че тя няма да умре, ако не послуша Бог, както Той е казал, а че самата тя ще стане като Бог. Зад всяко изкушение се крие една лъжа, която настоява, че конкретното зло е нещо добро. Ева се подмамва, когато е убедена, че забраненото дърво „е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание” (Бит. 3:6). Следователно трите желания, стоящи в основата на всеки грях, са „похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска” (1 Йоан. 2:16).

Поради грехопадението човечеството е склонно към греха. (виж Туит 1.4) Наследили сме тази склонност от нашите предци. Както казва св. Павел: „чрез непослушанието на един човек [Адам] мнозина станаха грешни” (Рим. 5:19). Склонността към злото остава и след кръщението. Затова битката ни срещу греха често е толкова трудна, (виж Туит 4.13)

# Злото и Исус

А това ни води до основната причина, заради която Исус идва в света: за да спаси човечеството от тежестта на греха (виж Туит 1.26). Най-важното са не нашите грехове, а опрощението и изкуплението, които ни предлага Исус: „Както чрез престъплението на едного [Адам] дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на Едного [Исус] дойде на всички човеци оправдаване за живот.” (Рим. 5:18)

Приемайки опрощението и изкуплението от Исус и съединявайки се с Него, можем да преодолеем нашите греховни наклонности, да победим злото, което действа в света, и да се превърнем в мъжа или жената, които Бог иска да бъдем от самото начало. Затова св. Тома от Аквино има основание да каже: „Бог допуска злото да се случва, за да донесе по-голямо добро” (Summa III.1.3 Ad 3). А св. Павел пояснява: „Дето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голмо изобилие” (Рим. 5:20).

Бог е сътворил всичко добро. Дарил ни е със свобода, за да избираме доброто. Ала злоупотребата с нея заради греха води до появата на злото.

 

Много важно къпане

Тъй като Исус е отдал живота Си заради нашите грехове, първородният (виж Туит 1.4) и личните ни грехове могат да бъдат измити с кръщението. Това е началото на християнския живот (виж Туит 3.36). По този начин ние ставаме Божии чеда. Ала дори и след кръщението склонността към злото остава (виж Туит 1.4). Лесно можем да бъдем убедени да направим нещо лошо. За да измие греховете, сторени след кръщението, Исус ни дава друго тайнство: Помирението, известно също като Изповед (виж Туит 3.38Туит3.39). Във всички тайнства на Църквата Исус ни дарява благодат, която представлява споделяне на Неговия живот. (виж Туит 4.8). Благодатта прави трудностите, пред които се изправяме, включително и изкушенията, по-лесно преодолими. Светият Дух (виж Туит 1.32), приет в тайнството Кръщение, ни помага да бъдем открити за Божията благодат.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.