туит 1.33

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.33. Бог е един, а в същото време трима. Не е ли това безсмислица?

Има само един Бог, но в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Заедно, те представляват Светата Троица. Как можем да си представим нещо, което едновременно е едно, а в същото време е три? Наистина, за нас това не изглежда напълно разбираемо.

Веднъж свети Августин се разхождал по плажа, размишлявайки за Светата Троица. Минал край едно малко момче, което се разхождало напред-назад е едно малко ведро. Момчето казало, че иска да изсипе цялото море в дупката, която изкопало в пясъка. А когато Августин му казал, че никога няма да успее да побере цялото море в дупката, момчето му отвърнало, че и той няма да успее да побере цялата тайна на Троицата в своя разум.

# Образи на Бог

И все пак някои образи могат да ни помогнат да схванем как Бог е едновре­менно един и трима. Например трите страни на триъгълника формират едно цяло. В този смисъл те са едно, защото ако отнемете една от страните, това вече няма да бъде триъгълник. По същия начин всяко материално тяло в пространството е едно, но в същото време има три измерения.

През пети век св. Патрик използва детелината, за да обясни Троицата: детелината е една, но се състои от три листа. В някои изображения на Троицата Бог Отец е изобразяван като белобрад старец, а Исус като по-млад мъж. Тези изображения ни помагат да разберем бащинството на Отец и синовството на Исус, но лицата на Троицата съществуват извечно и ще продължат да съществуват вовеки: те са без начало и без край.

# Споделяйки любовта

Отношението на любов между Отец, Син и Свети Дух е самата същност на Бог, а Той не иска да запази тази любов единствено за Себе Си. Той ни е сътворил, за да можем да споделим тази любов. Съединявайки се с Исус, встъпваме в общение на любовта, което е Троицата.

# Специална връзка

В известната икона на Светата Троица от Андрей Рубльов (+ 1430) трите ангела, посетили Авраам и предсказали раждането на Исаак (Бит. 18:1-15), символизират Отец, Син и Св. Дух. Позата и погледът им показват връзката между тях, а Авраам е съпричастен на тяхното общение, когато заедно си поделят храната. На иконата ангелите представят единство на любовта, но всеки един е в същото време напълно и изцяло отделен. Отляво, над Отец, е изобразен небесният дом, в който всички сме приети (Йоан. 14:2-3). Вдясно е Светият Дух под планина, която символизира нашето възкачване към Бога в молитвата (Лук. 6:12). Синът е в средата, изобразен с дървото на живота, което символизира Кръста. Той сочи към Чашата, която символизира Неговата жертва. Пространството между Отец и Дух представлява чаша, която поддържа Сина. Подобно на лицата в Троицата в небето и ние ще бъдем в съвършена връзка с Бог и един с други (виж Туит 1.45) и в същото време ще бъдем изцяло себе си.

Бидейки три лица, в Себе Си Бог споделя любовта между Отец, Син и Св. Дух. Той иска да сподели тази любов и с теб!

 

Апостолския Символ на вярата (12 членове на вярата)

Вярвам в Бог всемогъщия Отец, Творец на небето и земята,

(и) в Исуса Христа, Неговия единствен Син, Господ наш:

Който се е заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария,

страдал при Понтийския Пилат, разпнат (на кръст), умрял и бил погребан,

слязъл в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите,

възнесъл Се на небесата, седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия,

(и) оттам ще дойде да съди живите и мъртвите.

Вярвам в Светия Дух,

светата католическа Църква, общението на светиите,

опрощаването на греховете,

възкресението на телата,

и вечния живот. Амин

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.