туит 1.32

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.32. Какво прави Светият Дух? Нуждая ли се от него?

Йоан Кръстител казва за Исус: „Аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън” (Мат. 3:11). Векове по-рано пророк Исая вече е говорил за очаквания Спасител: „Ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие” (Ис. 11:2).

# Обещанието е изпълнено

Това обещание става реалност в Исус, Който е изпълнен със Светия Дух (Лук. 4:18-19). Мария зачева чрез Светия Дух (Лук. 1 :35); тя ще зачене в утробата и ще роди Син (Лук. 1:31). Когато Исус е кръстен, Светият Дух слиза над Него (Мат. 3:16). Исус проповядва за Царството Божие и извършва много чудеса с помощта на Светия Дух. Той изцелява слепи, сакати хора прохождат, прогонва бесове. Но Светият Дух не принася полза само на Исус. След Своето Възкресение Исус предава дара на Светия Дух на всички Свои следовници.

# Делата на Духа

Бог ни изпраща Светия Дух, за да живеем праведен християнски живот. Светият Дух се предава преди всичко чрез тайнствата Кръщение и Миропомазване, които ни укрепват с помощта на Неговия дар. (виж карето; виж Туит 3.36Туит 3.37) Най-видимият израз на Светия Дух е животът на светеца. Такъв например е св. Максимилиан Колбе (+ 1941), който е пример за виеше християнско милосърдие, плод на Духа, отдавайки живота си вместо друг човек (виж Туит 4.41). Никой не може да получи дори християнската вяра без помощта на Светия Дух (1 Кор. 12:3). Светият Дух ни учи проповядваме от сърце: „Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика Авва, сиреч. Отче!” (Гал. 4:6).

# Утешител и помощник

Преди да погине, Исус обещава на своите следовници, че на помощ ще им дойде Утешител, Духът на истината. (Йоан. 14:16-17) Всяка година отбелязваме този миг на Петдесятница (виж Туит 3.34). Тъй като Бог уважава нашата свобода, ние сме свободни да сътрудничим на Духа или да Му се противопоставим: имаме право на свободен избор. Всеки ден, по много различни н пики ние се изправяме пред този избор. Този избор е в основата на това, което наричаме християнски живот. Светият Дух ни принася даровете, които ни помагат да различим какво е правилно. Знакът за неговото действие в нас е това, което св. Павел нарича плод на Духа. Светият Дух ни помага да се молим, защото не можем да правим това сами. Както казва Апостол Павел: „Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът ходатайства за нас с неизказани въздишки.” (Рим. 8:26) Той ни помага и да обясним нашата вяра: „…Не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете; защото Дух Светий ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете” (Лук. 12:11-12).

Всеки наш правилен избор е вдъхновен от Светия Дух. Нуждаем се от Него, за да водим праведен християнски живот. Помолете се за това!

 

Дара на Светия Дух и 12 от плодовете на Светия Дух

Дара на Светия Дух

Мидрост: познанието на Божия замисъл и цел.

Ум: разбиране на откровените истини, особено тези на Св. писание.

Бпагоразумие: познание на най-правилния начин на действие съгласно замисъла на Бог.

Сипа: силата пред лицето на изпитанията да вършим това, което е правилно в служение на Бог.

Зпание: знание за сътворените неща и тяхната вярна връзка с Бог.

Благочестие: преклонение пред Бога като Творец и Господ на всички и към хората като Негови чеда, сътворени по Негов образ.

Страх Божи: страх да не обидим Бог, защото като всеблаг Той заслужава цялата ни любов.

(Ис. 11:2; ККЦ 1831)

12 от плодовете на Светия Дух

любов

милосърдие

радост

вяра

мир

кротост

дълготърпение

скромност

благост

въздържание

доброта

целомъдрие

(Гал. 5:22-23; ККЦ 1832)

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.