туит 1.31

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.31. Кой е Светият Дух?

Повечето хора могат да си създадат представа за Бог Отец. Можем да си представим как изглежда Исус, Синът Божи, защото е човек. Но какво е Светият Дух? Първата книга на Библията Битие ни казва, че „В началото… Дух Божий се носеше над водата.” (Бит. 1:1-2) Както Бог Отец и Бог Син са съществували винаги, така и Бог Свети Дух, или Светият Дух, също съществува извечно. Той е третото Лице на Светата Троица (виж Туит 1.33).

# От Отца и Сина

Светият Дух е Лице със собствена личност и дарове (виж Туит 1.32). Свети Тома от Аквино нарича Светия Дух плод на любовта между Отца и Сина. Светият Дух изхожда от Отца и Сина, както слънцето излъчва горещите лъчи. Утвърждаваме това всяка неделя, изричайки Символа на вярата (виж карето). Тъй като самият Свети Дух е Бог, Той прониква напълно Бог. (1Кор. 2:10).

# Вълни на плажа

Можем да си представим Светия Дух, като направим аналогия с един плаж на морето.

Можем ли да видим вълната, без да видим морето? Вълната е Светият Дух, а морето е Божието слово.

Чрез Светия Дух животът идва на земята. Той ни говори, но не за Себе Си: Той ни помага да чуем Словото на Отца. Той е Божият Дух, който ни спохожда невидимо, помага ни да разберем Словото Божие и да го приемем с вяра (ККЦ 687; виж Туит 1.20).

В Стария завет царете получават Светия Дух чрез помазанието. Това е същият Дух, който помага на пророците Мойсей, Илия, Исая, Йезекиил, Йеремия и много други. А пророците дори се осмеляват да критикуват някои от царете. Благодарение на Светия Дух те стават вдъхновение за безброй хора.

Същото се отнася и за Апостолите, които тръгват да разпространяват Евангелието с подкрепата на Светия Дух. Дори и днес Светият Дух продължава да ни помага със Своите дарове. (виж Туит 1.32)

# Дихание на живота

В разказа за Сътворението се казва, че Бог е сътворил човека от земна пръст и му е вдъхнал своя дъх (Дух), за да му дари живот (Бит. 2:7). Светият Дух често е наричан ,.диханието на Бог”.

Тъй като Той се познава по това, което е, Св. Дух често е описван чрез символи. Дъх, въздух или вятър, вода, огън, светлина и облаци. Често е изобразяван във вид на гълъб, който се спуска над Исус в мига на Неговото кръщение от Йоан Кръстител. (Мат. 3:16).

Св. Дух е Бог, ведно с Отца и Сина. Той ни утешава, помага и позволява да споделяме Божията любов.

 

Вярвам в Светия Дух“

Всяка неделя във всички католически църкви, както и в много други християнски общности изричаме Никейския символ на вярата. Чрез Символа ние изразяваме своята вяра в Бог Отец, Син и Св. Дух.

„Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Син Божи, Единороден, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, истински Бог от истинския Бог, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало; Който за нас човеците и за нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек; Разпнат бе за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погре­бан. И възкръсна в третия ден, според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите, и царството Му не ще има край. И в Светия Дух, Господ животворящ, Който произхожда от Отца (и Сина). Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една, свята, католическа и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощение на греховете. Очаквам възкресението на мъртвите, и живота в бъдещия век. Амин!”

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.