туит 1.3

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.3. Еволюция или сътворение?

Теорията за еволюцията, преподавана във всички училища, сама по себе си не противоречи на Католическа вяра. Дължим тази теория на един католически свещеник, отец Грегор Мендел (+ 1884), който разработва теорията за генетичната наследственост, залегнала в основата на модерната еволюционна теория на Дарвин. Възможно е и човешкото тяло да е еволюирало по този начин.

# Оцеляване на най-приспособените

Но от разбирането за еволюцията не трябва да заключаваме, че хората просто са животни или че човешките дела следва да се водят от принципите, открити от Чарлз Дарвин (+ 1882), според когото видовете съществуват чрез оцеляването и еволюцията на най-силните („оцеляването на най-приспособените”). Такива идеи могат да доведат до социална несправедливост и дори до ужасно насилие срещу по-слабите членове на обществото (помислете за националсоциализма на нацистите, който защитава именно оцеляването на най-приспособените). Теорията за еволюцията може да ни помогне да разберем начина, по който живите организми се развиват във време то, но това не трябва да се превръща в причина за отричане на равното достойнството на всички човешки същества, които, независимо дали слаби или силни, са били сътворени от Бог по Негов образ. Затова като христия­ни ние имаме специална отговорност за най-слабите членове на обществото. Това е основата на социалното учение на Църквата. (виж Туит 4.45)

# Човешки животни?

Всички животни притежават забележи телната способност да се адаптират към своя естествен хабитат, те притежават сила за действие и желание за живот, които не могат да бъдат наблюдавани при машините. Но способностите на човешките същества далеч надхвърлят тези на животните. За да илюстрира тази разлика, философът Лудвиг Витгенщайн (+ 1951) казва, че кучето познава своя господар, но не знае, че неговият господар ще се върне у дома на по-следващия ден. Г. К. Честъртън (+ 1936) обръща внимание, че и птиците си строят гнезда, но не ги строят в готически стил. (Вечният човек) Тези примери показват, че животните не могат да мислят с концепцията за време или с абстрактните идеи, които правят възможен езика, изкуството, архитектурата, етиката, науката, философията или теологията. Докато ние, човешките същества, сме способни да мислим абстрактно. Мислите и желанията ни могат да надмогнат нашия инстинкт за оцеляване в даден момент. А това подкрепя идеята, че човешките същества имат безсмъртни души. Животните са доволни да бъдат такива, каквито са, докато хората търсят щастието и не се задоволяват само с крайните, сътворените неща.

# Безсмъртна душа

Душите ни създават личността, която ние сме, и ни носят свободата да правим съзнателни избори. За разлика от животните можем да правим нашите избори въз основа на разбирането ни за това кое е морално правилно и грешно. Взимаме тези решения, след като се консултираме с нашата съвест, с нашето познание за добро и зло (виж Туит 4.1 и Туит 4.12). Бог обича всяко човешко същество толкова много, че е дарил всеки един човек с душа, която ще продължи да живее и след смъртта на тялото му. Бог сътворява душите ни в момента, в който нашият живот започва, в момента на зачатието (виж Туит 4.26). Душите ни са ядрото на нашия живот; те ни правят хора, носят ни съзнание и воля. Тъкмо защото имаме човешки души, можем да обичаме Бог и другите.

Еволюцията и сътворението не се изключват взаимно. Еволюцията е видима в природата, а ние и нашите души сме творения на Бог.

 

А какво можем да кажем за динозаврите и извънземните?

Съществуването на динозаврите е категорич­но доказано от палеонтолозите и други учени. Земята е на много милиарди години и е преминала през различни геологически етапи. Това не противоречи на католическия възглед за произхода на Земята. Папа Йоан Павел II веднъж каза: „Истината не може да противоречи на истината.” Истинската научна истина никога няма да бъде в противоречие с истината на вя­рата (виж Туит 1.5). Затова Църквата не се страху­ва от науката.

Случва се да бъдем изумени от неясните сним­ки, на които изглежда запечатано НЛО или някое извънземно същество. Можем да допуснем как един ден Бог се е упражнявал, преди да сътвори хората, и така се появили извънземните. Но за това няма доказателства нито в Библията, нито в сериозната наука.

Въпреки че астрономите могат да наблюдават все по-голяма част от Вселената, живот извън Земята не е открит, макар и да има планети, където теоретично това е възможно. Дори и да има живот извън Земята, той е бил сътво­рен от Бог от любов. Затова не трябва да се тревожим за въпросите за съществуването на извънземните.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.