туит 1.23

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.23. Защо е толкова важен Авраам?

Когато Авраам си помисля, че има всичко, което е можел да си пожелае, той чува Божия глас да казва: „излез от твоята земя… (та иди) в земята, която ще ти покажа; и Аз ще произведа от тебе голям народ… Аз ще благословя ония, които те благославят” (Бит. 12:1-3). Представете си изневиделица Бог да се обърне към вас с тези думи!

# На път

Авраам последвал заповедта на Бог и тръгва на път заедно със своята съпруга Сара и своето семейство, загърбвайки всичко и без да знае къде да отиде. Първо отишъл в Ханаан, след това в Египет през пустинята Негев, а сетне обратно в Ханаан. Бог му показва пътя при всяка следваща стъпка. Един ден Бог обещал на Авраам, че наградата му ще бъде велика, ала Авраам Му отвърнал: „Владико Господи, какво ще ми дадеш? аз оставам бездетен” (Бит. 15:2). Тогава Бог казал на Авраам да Му се довери и че неговото потомство ще бъде неизброимо като звездите (Бит. 15:5). И така Авраам отново се покорил на Бог. Тази нощ Бог сключил с Авраам завет, за да потвърди Своето обещание. Бог изпълнил Своето обещание и макар Авраам вече да бил в старините си, родил му се син, на когото дал името Исаак (Бит. 21:2-3).

# Битка с Бог

Един ден Бог заповядал на Авраам да отиде в планината, за да му принесе в жертва своя син Исаак. Макар и с разбито сърце, Авраам се подчинява на Божията заповед. Но сетне, точно когато той извадил ножа си и се готвил да принесе в жертвата своя най-любим човек, Бог отново се намесил и го спрял с думите: „сега познах, че се боиш от Бога” (Бит. 22:12). Задайте си въпроса: Готов ли съм да се откажа от всичко заради Бог? По-късно Исаак се оженил и му се родили близнаци: Исав и Яков. Една нощ Яков започнал да се бори с един ангел. А ангелът казва на Яков оттук насетне да се нарича Израил. (Бит. 32:28). Така и нашият път към Бог понякога е битка! 12-те сина на Яков стават водачи на 12-те колена на Израил, предвестници на 12-те Апостоли. Авраам, Исаак и Яков са тримата велики патриарси на Божия народ.

# Послушанието се отплаща

Тъй като Авраам се доверява на Бог, той получава Обетованата земя и се превръща в бащата, основател на народа на Израил. Бог спазва Своето обещание: Авраам има безчет наследници. И ние сме потомци на Авраам, всички вярващи сме такива. Неговият пример е много важен за нас. Чрез послушанието си на Бог той получава великото предимство да бъде съработник на спасителния Божи план. Изпълнението на този план са животът, смъртта и възкресението на Исус, Който стъпка по стъпка ни води към небето (виж Туит 1.27). Ако сме способни на такова послушание на Бог, каквото проявява Авраам, тогава Бог и чрез нас ще постигне велики неща.

Бог призовава Авраам да бъде Отец на всички вярващи”. Той се подчинява и е възнаграден по начин, който не би могъл да си представи.

 

Как Бог сключва завета с Авраам?

Доверието на Авраам в Бог е потвърдено от Божия завет с него. Бог иска от Авраам да донесе телица, коза, овен, гургулица и млад гълъб. Разсича ги на две и поставя едната част срещу другата. След залез слънце Авраам вижда, че „ дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни” (Бит. 15:17-18). Това „преминаване между разсечените животни” е древен ритуал, при който човек, който дава обещание, преминава между редиците мъртви животни. Те представляват възможно проклятие: „Ако не спазя обещанието си, нека ми се случи същото, което и на тези животни ”. Чрез това „преминаване” Бог сключва нерушим обет, завет, с Авраам.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.