туит 1.2

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.2. Сериозно, тази история с Адам и Ева наистина ли се е случила?

Библията разказва за сътворението на Адам и Ева, първия мъж и първата жена. Самият факт, че има две различни истории за сътворението, разказани една след друга (Бит. 1:26-28; 2:7-8, 18-24), показва, че не можем да ги приемем като буквал­но описание на събитията. Но това не означава, че те са безсмислени. Въпросът е не толкова как точно се е случило сътворението, а защо. 

Историята на Адам и Ева ни говори много за връзката между човек и Бог и за отноше­нията между хората. Така например тя разказва, че Бог ни е сътворил според Своя замисъл: „И видя Бог всичко, що създаде, и сто, беше твърде добро ” (Бит. 1:31). По тази причина можем да бъдем щастливи от това, което сме. Сетне, тази история ни казва, че всички сме едно семейство, че Адам и Ева са маши общи прародители и че всички споделяме една и съща „наследствена бо­лее Г’ падна лата пп човешка природа, която ни води към греха (виж Туит 1.4).

# Отговорна задача

Когато Бог сътворява света, Той отдава специ­ално внимание на сътворението на човека. Той ни сътворява по Свой образ, „по Божий образ” (Бит. 1:26). Това прави мястото ни сред останалите твари уникално (виж Туит 1.48). Бог ни обича и така и ние можем да обичаме Бог и другите хора. Той ни е сътворил мъже и жени за общуването в брака. (Биг. 2:24; виж Туит4.19) Натоварени сме с отговорност към света, която е толкова голяма, че дори имаме задачата да дадем имената на всички живи твари. (Бит. 2:19) Бог казва на Адам и Ева: „Плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.” (Бит. 1.28) Тази отговорност предполага уважение към творението (ккц 2415; виж Туит 4.48). Следователно грижата за околната среда е реална задача пред католиците.

# Сам ли е бил Бог?

В начало Бог сътвори небето и земята (Бит. 1.1), казва Библията. Но Той не е бил сам.: „Дух Божий се носеше над водата.” (Бит. 1:2) Това е Св. Дух. Новият завет казва, че Исус – живо­то Слово Божие (виж Туит 1.29) – е с Бог от самото начало. „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.” (Йоан. 1:1) Винаги когато четем „Бог каза…” (Бит. 1:3), присъства и Исус. Всъщност Исус е Словото, Което Бог изговоря! Това е един прекрасен пример за това как Новият завет обяснява Стария (виж Туит 1.10). Бог винаги съществува в три лица (виж Туит 1.33). Затова св. Павел казва, че всичко е сътворено чрез Христос и за Христос (Кол. 1:16-17).

# Шест дни

Историята за Сътворението е красива, поетич­на приказка (Бит. 1-2). Но дали това означава католиците да си затворят очите за това, което науката може да каже за началото на Земята? Определено не! През четвърти век например св. Августин пише, че дните, споменати в Библията, не са същински дни (от изгрев до залез, защото Слънцето е било сътворено едва на четвъртия ден! (виж За Божия град, XI, 7). Следо- вателно шестте дни не трябва да се приемат буквално. Тогава защо е необходимо да про­дължаваме да четем историята на сътворение­то? Защото тя пи носи много важни истини за Бог, света и човека. Това не е само история с поука, а откровена, символична история. На­пример тя ни казва, че съществува само един Троичен Бог, а не много богове; че когато Бог сътворява света, Той обръща особено внима­ние на нас, които също сме от Него сътворени; и че Неговото творение е било добро, преди злото да навлезе в този свят (виж Туит 1.36).

Историята на Адам и Ева не е I научно обяснение за произхода на човечеството, тя ни говори за условията, в които живеят хората.

 

Брат срещу брата

Адам и Ева имали деца. Техният най-голям син Каин бил земеделец; а неговият брат Авел бил пастир. Когато двамата братя нап­равили приношение на Бог, Бог приел само жертвата на Авел. (Бяг. 4:4-5) Каин се ядосал и убил своя брат. А когато Бог го попитал къде е Авел, той отвърнал: „не зная; нима съм пазач на брата си?“ (Бит. 4:9) Бог казал: „Какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към Мене“ (Бит. 4:10) За наказание Каин трябвало да напусне тази земя. Бог му казал: „когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си; ти ще бъдеш изгнаник и скитник по земята.“ (Бит. 4:12) Въпреки ужасното дело на Каин Бог про дължава да Го обича и показва това, като не допуска някой да го нарани

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.