туит 1.19

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.19. Трябва ли да спазвам всички правила в Библията?

Исус казва: „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.” (Мат. 5:7-18) Сякаш това означава, че всички заповеди от Стария завет остават в сила. Но Исус също така заявява: „Законът и пророците бяха до Йоана: оттогава се благовествува царството Божие, и всеки насиля да влезе в него.” (Лук. 16:16) Очевидно идването на Исус е донесло фундаментална промяна.

# Жертва от любов

Исус е изпълнението на закона и пророците, като Се пожертва за човечеството от любов и послушание към Своя Отец. От момента, в който Исус се пожертва на Кръста, ние сме помирени с Бог (виж Туит 1.26). Затова еврейските закони за жертви чрез огън повече не са валидни. В Стария завет (както е описано в първите книги от Стария завет) хората могат да постигнат само временно помирение с Бог, като пожертват животни. Докато Исус удовлетворява всички тези жертвоприношения за всички времена. Същото се отнася и за поредица от други закони. Но Десетте Божи заповеди си остават все така валидни, както когато Бог ги дарява на Мойсей. (виж Туит 4.9)

# Двойната заповед

Библията трябва да се чете в цялост. Новият завет осмисля по нов начин Стария (виж карето). Исус обобщава Десетте Божи заповеди по следния начин, когато отговаря на въпроса: „Коя е първа от всички заповеди?”, Исус отговори с двойна заповед: „първа от всички заповеди е: „слушай, Израилю! Господ, Бог наш, е един Господ, и възлюби Господа, Бога твоето, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила”. Тази е първа заповед. Втора, подобна ней, е: „възлюби ближния си като себе си”. Друга заповед, по-голяма от тия, няма.” (Марк. 12:29-31)

И този откъс Исус не казва нищо за Писанието на юдеите, нашия Стар завет. Но на друго място Исус изисква от своите слушатели да надминат Стария закон. „ Слушали сте, че бе казано: „обичай ближния си, и мрази врага си”. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си.” (Мат. 5:43-44)

# Последната дума има Църквата

Обичай Бог и своите ближни: това е същината на християнския живот. Когато вършим това, ние не сме сами, а сме част от общност от вярващи, които се стремят да се обичат всички и помежду си. Тази общност е Църквата, която е водена в своята мъдрост от Светия Дух (виж Туит 1.31). Това е причината да можем да се доверим на мнението на Църквата (виж Туит 1.20), която ни учи кои от заповедите от Стария завет трябва да следваме и кои не.

Новият завет осмисля по нов начин Стария: някои от правилата са отменени, а други – утвърдени. Любовта е първата заповед.

 

Как да помиря „зъб за зъб” с „обърни му и другата страна”?

Защо Бог допуска в Стария завет правило като за „око за око, зъб за зъб” (Втор. 19:21) а в Новия Исус казва, че трябва да обърнем на врага си и другата си страна? (Мат. 5:38-41). Защо Бог в Стария завет призовава за война и унищожение? (Втор. 7:1 -2) Нямаме цялостен отговор на тези въпроси, но можем да подходим към тях по няколко начина. Можем да кажем, че пътят, който Бог поема заедно със своя народ, преминава през различни етапи. По време на подготовката за идването на Христос Бог изисква от юдеите да се отделят от езичниците, които се кланяли на идоли и водили неморален живот. Това обяснява и тежките заповеди срещу идолопоклонството, както и войните, започнати от Израил срещу езичниците. Законите, практиките и обичаите на Стария завет имат за цел да се преборят с най-лошите и крайни проявления на греха.

С идването на Христос тези сурови закони завинаги са заменени от най-важния закон: любовта към Бога и ближния. Тази заповед съществува и в Стария завет (Лев. 19:18; Втор. 6:5), но Исус го превръща в най-важния закон (Лук. 10:25-28). Нещо повече, суровите наказания в Стария завет помагат да бъде разбрано колко тежък е грехът. Така например наказанието за прелюбодеяние е смърт чрез пребиване с камъни. Когато довеждат при Исус една прелюбодейка, Той се обръща към събраните хора с думите, че този, който е без грях, трябва пръв да хвърли камъка. (Йоан. 8:7). Тогава те си тръгват, без никой от тях да хвърля камък, а Исус се обръща към жената: „И Аз те не осъждам. Иди си и недей вече греши.” (Йоан. 8:11) Исус носи нещо радикално ново: въпреки че грехът е нещо много тежко, Исус може да ни прости и така да ни помири с Бог (виж Туит 3.38 и Туит 4.13). Затова винаги трябва да четем Писанието с мисъл за цялостното учение на Исус.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.