туит 1.18

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.18. Кои са частите на Новия завет?

Новият завет може да бъде разделен на четири части: Евангелията; Деяния на Апостолите; Посланията на Апостолите Павел, Яков, Петър, Йоан и Юда и Откровението на Йоан.

# 27-те книги на Новия завет

Евангелия:

Синоптични: Матей, Марк, Лука

Друго: Йоан

Деяния на Апостолите

Послания:

От св. Павел до: Римляни; Първо и Второ до Коринтяни; Галатяни; Ефесяни; Филипияни; Колосяни; Първо и Второ до Солуняни; Първо и Второ до Тимотей; до Тит; до Филимон

Други автори: Послание до Евреи и съборните послания до цялата Църква от Яков; Първо и Второ на св. ап. Петър; Първо, Второ и Трето на св. ап. Йоан; Съборно послание на св. an. Юда

Апокалипсис: Откровението на св. Йоан

# Евангелията и Деянията

Евангелията са четири разказа за живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Те са написани от четиримата евангелисти. Думата евангелие означава „добра новина” или „блага вест” и се отнася за посланието за Божията любов и спасение, донесено от Исус (виж Туит 1.27).

Евангелията на Матей, Марк и Лука са близки по съдържание и са известни като синоптични Евангелия. Съществува твърдение, че те имат общ източник, който бил изгубен. Евангелието на Йоан се различава от тях по своя по-богословски стил и съдържание. В него не се споменават събития, описани в другите три Евангелия.

Автор на Деяния на Апостолите също е Апостол Лука и в тях се описва ранната история на Църквата. Деянията разказват за първите християни в Йерусалим, ръководени от св. Петър. В гази книга се говори и за първите мисионери, и по-конкретно за св. Павел (виж Туит 1.11), които заминават да вестят Словото Божие.

# Послания и Откровение на св. Йоан

Свети Павел обикаля и проповядва из цяла Мала Азия и Източното Средиземноморие, където посещава местните църкви, някои от които основани от самия него. По-късно той се обръща с писма към тези млади христи­янски общности, с които ги наставлява по пътя на вярата. Тези писма са посланията на св. Павел. Днес е известно, че Посланието до евреите всъщност не е написано от св Павел, въпреки че дълго време му е било приписвано авторство и на този текст. Другите послания са писани от различни автори. Съдържанието им е по-общо и не са насочени към конкретна общност.

Накрая Апокалипсисът, или Откровението на Йоан, е последната книга от Библията. Тя съдържа пророчески видения за края на света и за последната битка срещу злото. Езикът й е много символичен и разказва за Страшния съд и небесния Йерусалим (виж Туит 1.44).

Новият завет се състои от 4 Евангелия, Деяния на Апостолите, 21 послания от св. Павел и други автори и Откровението.

 

Четиримата евангелисти

Традиционно четиримата евангелисти са изо­бразявани символично като крилати същества (Йез. 1:10; Откр. 4:7.):

Човек (Матей): Неговото Евангелие започва с дълъг списък от предците на Исус.

Лъв (Марк): Неговото Евангелие започва с разказ за Йоан Кръстител, който проповядва в пустинята.

Теле (Лука): Телето е жертвено животно, като това принесено от Захарий в синагогата

Орел (Йоан): Неговото Евангелие започва като описание от птичи поглед, което показва Исус като Вечното слово.

Често може да забележите тези символи в църквите. Така например много от амвоните са увенчани с изображение на орел, който символизира Божието Слово (Йоан. 1:1).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.