туит 1.15

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.15. Каква е структурата на Стария завет?

Старият завет се състои от четири части. Първите пет книги са Петокнижието. Думата на гръцки означава буквално „пет свитъка”. Евреите ги наричат Книгите на Мойсей, или Тора, което означава „учение” или „закон”. Петокнижието включва основополагащата история на еврейския народ и законите, дадени от Бог на Мойсей. Следващата част от Стария завет се състои от Историческите книги. В тях е записана историята на народа на Израил. Евреите ги наричат Ранните пророци, като това са книгите на Самуил, Натан, Илия и Елисей. Пророческите книги предават историята на пророците, които полагат усилия да предпазят народа на Израил от греховете и пророкуват рухването на Израил и идването на Месията (Исус – виж Туит 1.27). Евреите ги наричат Късни пророци. Някои от тези пророчества се сбъдват, когато народът на Израил е покорен от вавилонците и взет в плен през 587 г. пр. Хр. Обърнете обаче внимание, че пророкът не е гадател, а човек, който говори и действа от името на Бог. Накрая идват Книгите на Премъдростта, наричани от евреите Писание. Те съдържат много въпроси, прозрения, поезия и морална мъдрост на хората на вярата. Седем от тези книги (както и част от другите) са записани на гръцки от юдейската общност в Александрия, Египет. Те са известни като Второканоничните книги (виж Туит 1.16) и са част от Писанията на Католическата и Православната църкви (виж Туит 2.30). Евреите и протестантите обаче ги смятат за апокрифни, тоест със съмнителна автентичност.

# 46-те книги на Стария завет

Петокнижието – Книги на Моисеевият закон:

Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие

Исторически книги – Ранни пророци:

Исус Навин, Съдии Израилеви, Рут, Първа, Втора, Трета, Четвърта книги Царства

Пророчески книги – Късни пророци:

Исаия, Йеремия, Йезекиил и 12-те пророци (Осия, Иоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софоний, Агей, Захарий, Малахий)

Книги на Премъдростта – Писания:

Първа и Втора Паралипоменон, Псалтир, Притчи Соломонови, Песен на песните, Еклисиаст, Плач Йеремиев, Естир, (еврейска част), Данаил, Ездра, Неемия.

Книги на Премъдростта – Второканонични книги:

Юдит, Товит, Първа и Втора Макавейска, Премъдрост Соломонова, Премъдрост на Исус, син Сирахов; Варух, Естир (гръцка част)

# Еврейският Танах

Евреите наричат Стария завет Танах, което е акроним на първите букви от заглавията на трите най-важни части: учението, или закона (Тора), пророците (Невиим), и Писанията (Кетувим). Тези текстове са записани на свитъци, четени или рецитирани публично в синагогата, както прави Исус съгласно описаното в Евангелието на Лука (4:16-21).

Танах

⇓                               ⇓                                                   

Тора (Учение)    Невиим (Пророци)  Кетувим (Писания)

                                 ⇓                               

Ришоним (ранни пророци)    Ахароним (Късни пророци)

46-те книги на Стария завет се разделят на 4 части. Петокнижие, Исторически книги, Книги на пророците и Книги на премъдростта.

 

Номерация на псалмите

Псалмите са 150, но номерацията им се различава в еврейската и гръцката версия, защото са разделени по различен начин.

В номерацията на гръцката версия еврейските псалми 9 и 10 са обединени, поради което от 9-и до 147-и псалм гръцката номерация е с един по-малко. По този начин гръцкият псалм 138 е 139-и псалм в еврейската версия. Но тъй като еврейският псалм 147 е разделен в гръцката версия на две части, номерацията се изравнява, така че общия брой и в двете версии е 150.

Повечето съвременни преводи на Библията следват номерацията според еврейската версия. В някои Библии са отразени и двете номерации, изписани по следния начин: Псалм 138 (139).

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.