туит 1.10

към предишен туит

към следващ туит

към меню

1.10. Защо Библията е толкова важна?

Интересно е да се замислим за произхода, историята и структурата на Библията (виж Библията). А още по-важно е да се разбере, че Библията е неизчерпаемо съкровище, което може да промени живота ви, ако се оставите този текст да ви говори.

# Божието Слово

Ясно е защо Библията е наричана Свещено писание или Слово Божие. Библията не се отнася само за Бог, тя е и за вас! Всеки текст в Библията съдържа слова, с които Бог се обръща към вас. Това е не просто книга, в която са записани думи отпреди много векове: чрез тези текстове Бог иска да ви говори тук и сега.

Библията съдържа пълнотата на Божието откровение за самия Него и за Неговия спасителен план (виж Туит 1.27). Тя е единствената книга, четенето на която никога не може да свърши. Винаги може да откриете нещо ново в някой стих от Библията. Колкото повече я четете, толкова повече откривате как Бог говори на Своя народ, толкова повече се научавате да откривате и Божията воля във вашия живот (виж Туит 3.4).

# Бог е любов

Най-важното послание на Библията е, че Бог истински ни обича. В нея можем да прочетем как Той е сътворил нас и света от любов (виж Туит 1.2). От любов Той изпраща Своите пророци да изведат народа на правилния път. От любов Той се грижи за Своя народ по време на дългите му странствания, избавя го от робството и от други страдания (виж Туит 1.24). Накрая от любов Бог става човек, за да се роди Исус. В лицето на Исус Бог стъпва по земята и ни разказа за любовта Си към нас. Съдбоносно важно е, че отново от любов Исус пожертва Своя живот, приема смъртта на Кръста и възкръсва от мъртвите (виж Туит 1.26). След Своето Възкресение Той отново проповядва на земята, преди да се възнесе на небето. Библията описва много хора, станали свидетели на тези събития и разказали за тях на другите. Възкресението на Исус е обещанието на Бог, че ние също ще възкръснем от мъртвите и ще живеем завинаги с Него на небето (виж Туит 1.50).

# Стар и нов

Двете части на Библията, Старият и Новият завет, формират едно цяло. Заедно те ни говорят за Божията любов към човечеството. В Стария завет виждаме как Бог подготвя Своя народ за Новия завет, който е изпълнение на Стария; така „двата се осветлява! взаимно, и двата са истинското Слово Божие” (ккц 140). По тази причина бихме могли да приемем цялата Библия за източник на подкрепа и напътствие в нашия християнски живот. Можем да се обърнем към Бог с думите от Писанието: „Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми.” (Пс. 119(118): 105) В Новия завет Исус обяснява на Своите ученици, че Старият завет говори за Него. „И като начена от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание.” (Лук. 24:27) Той предупреждава тях, а и нас, че важно е не интелектуалното изследване на Библията, а личната връзка с Него (Йоан. 5:39-40). Само доближавайки се до Исус, можем истински да опознаем Бог и да имаме вечен живот. Това е истинското послание и на Стария, и на Новия завет.

Библията е Словото Божие: тя се обръща към нас точно сега. Ако я отворите, ще чуете да ви говори Самият Бог.

 

Как да търся цитат в Библията?

Текстовете в Библията се разделят на:

Книги

Глави

Стихове

Ако искаме да се позовем на първите три стиха от Библията, първо споменаваме Книгата (Битие), след това главата (1) и накрая стиховете (от 1 до 3). С цел по-голяма краткост при цитирането главите се изписват съкратено (Бит. 1:1-3). Виж Приложение 1 за пълния списък със съкращения. Тъй като имената на някои глави се повтарят, те се изписват с поредния си номер, какъвто е случаят с Първа и Втора книга Царства (1 Цар. и 2 Цар.).

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.