туит 1.1

към следващ туит

към меню

1.1. Големият взрив не изключва ли вярата в Бог? 

Учените отдавна се опитват да разберат как е възникнал светът. В Европа дори има институт по физика, Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), в който беше създадена машина, е която учените се опитват да възпроизведат Големия взрив. Това е високотехнологично и много интересно съоръжение. Има обаче хора, които смятат, че Църквата е против подобни изследвания, защото единственото обяснение за появата на Вселената, в което тя вярва, е историята за Сътворението, както е предадена в книга Битие (виж Туит 1.2). Това мнение е известно като креационизъм. Но това не е вярно. Църквата въобще не е против науката. Тъкмо обратното!

# Католическата мъдрост

През векове те в средите на Църквата се раждат много велики учени (виж по-долу). Католическият свещеник отец Жорж Льометър (+ 1966) е първият, предложил Теорията за Големия взрив. Той е много почитан от Църквата, което само по себе си е доказателство, че неговите научни изследвания не противоречат на убежденията на вярата. Всъщност идеите на отец Льометър се сблъскват с голяма съпротива извън Църквата, но той е подкрепен от папа Пий XII (+ 1958). Въпреки че Теорията за Големия взрив не доказва пряко Божието сътворение, тя със сигурност може да бъде съчетана е библейската история за Сътворението, в която Бог казва: „Да бъде светлина” (Бит. 1,3). Нищо не може да ни попречи да видим Бог като Този, Който драска клечката за това творческо избухване преди около 14 милиарда години!

# Произход на живота

Също като Теорията за Големия взрив Теорията на генетиката също е развита за пръв път от свеще­ник, Грегор Мендел. (виж Туит 1.3). Тези теории за Вселената и за живота предполагат постепенното развитие във времето. А това съответства на католическото разбиране за света, според което Бог е дарил Своите творения с достойнството, необходимо, за да могат те да на свой ред да допринасят за това развитие. (виж Туит 1.3). Латинската дума за развитие evolvere е използвана от св. Августин в началото на V век, за да опише развитието на Вселената, тя е и думата, от която произхожда модерната дума еволюция. В този разговор е необходимо да бъде разбрано ограничението на научните теории за произхода на Вселената: те могат да опишат единствено как нещата са се променяли във времето. Нотьй като описваните от науката събития не са се причинили сами (не са се сътворили сами), остава нуждата от съществуване на първопричината (виж Туит 1.9). Тази първопричина на всички неща наричаме Бог. Наред с това католическите мислители, както и мнозина други, виждат велик ред и красота в начина, по който е била сътворена Вселената. Макар и това да не е формално доказателство, този ред и красота ни карат да вярваме, че Вселе­ната е творение на творчески, божествен замисъл.

# Сътворение от нищо

Историята на Сътворението разказва, че Бог е сътворил света с грижа и внимание. Той сътворява всичко от нищо (ex nihilo на латински). Сътворил е голямата Вселена с всички слънчеви системи в нея, както и с най-малките молекули в нашите тела. Когато човек осъзнае това, той започва да чувства близостта на Бог и да разбира, че Той е навсякъде, дори и в най-дълбокия Космос; дори когато един пътешественик в Космоса се рее в тъмата между планетите, Бог ще бъде там заедно с него. (Пс. 138:8-12)

Големият взрив не изключва вярата в Бог. Обратно, тази теория може да бъде вярна отправна точка за начина, по който Бог е сътворил Вселената.

 

Кои са най-известните католически учени?

Много са католиците сред великите учени в историята. Францисканецът Роджър Бейкън (+ 1292) например по указание на папата написва книга по философия и естествени науки. Кардинал Николай in Куза (+ 1464) разработва лещите, за да помогне на хората с лошо зрение. Католици са и първите пътешественици, които картографират света: само си спомнете за Марко Поло (+ 1324), Бартолой Диаш (+ 1500) и Христофор Колумб (+ 1506).

Известни са блестящите творби на Леонардо да Винчн (+ 1519). Но не забравяйте Николай Копернико (+ 1543), пръв разработил теорията, че Земята върти около Слънцето. Йезуитът учен отец Матео Ричи (+ 1610) е първият, изготвил речник на китайския език. Друг йезуит, отец Анджело Секи (+ 1878), е първият, класирал звездите по техния спектър (спектроскопия).

Жан-Батист Ламарк (+ 1884) е първият, формулирал теорията за еволюцията, а Грегор Мендел (+ 1884) е бащата на генетиката (виж Туит 1.3). Всички тези учени са били католици, както и Алесандро Волта (+ 1827) и Андре-Мари Ампер (+ 1836) направили велики открития в областта на електричеството.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.