библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Тайнствена ръка пише по стената

Историята на Спасението

Тайнствена ръка пише по стената

След смъртта на Навуходоносор цар стана неговият син Валтасар.

Цар Валтасар даде голям пир на хиляда свои велможи и пред техните очи пи вино. Като вкуси от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които неговият баща Навуходоно­сор бе изнесъл от Йерусалимския храм, за да пие от тях заедно с велможите, жените и наложниците си.

Донесоха златните съдове, които бяха взети от светилището на Божия дом в Йерусалим. И пиеха от тях царят, велможите, жените и наложниците му. Пиеха вино и славеха боговете си – златни и сребърни, медни и железни, дървени и каменни.

В същия час се подадоха пръсти от човешка ръка, които започнаха да пишат срещу светилника върху мазилката на стената на царския дворец. Царят видя пръстите на изписващата ръка.

Тогава лицето му се изкриви и побеля, мислите му се объркаха, ставите на бедрата му отслабнаха и коленете му се разтрепериха.

Царят завика силно да доведат халдейските магьосници и гледачи. Той продума на вавилонските мъдреци: „Който прочете това, което е написано, и ми обясни какво означава, ще бъде облечен в багреница, на шията си ще носи златна верижка и ще бъде третият по власт в царството ми.“

Влязоха всички царски мъдреци, ала не можаха да прочетат написаното и да обяснят на царя значението му.

Валтасар се уплаши много и видът на лицето му се промени. Велможите се смутиха.

Царицата, като чу думите на царя и велможите, влезе в стаята, където беше пирът, и рече:

„Царю, да живееш дълги години! Нека да не те смущават мислите ти и да не пре­бледнява лицето ти! В твоето царство има мъж, в когото е Духът на Светия Бог. Още по времето на твоя баща се откриха в него светлина, разум и мъдрост като мъдростта на боговете. Твоят баща цар Навуходоносор го постави глава на тайноведците, магьосниците и гледачите. Промени името му от Данаил на Валтасар. Той има висок дух, знание и разум, способен да разкрива сънищата, да тълкува загадъчното и да разрешава трудни въпроси. Нека повикат Данаил и той ще обясни какво означава написаното!“

Тогава въведоха Данаил при Валтасар. Царят му каза: „Ти ли си Данаил, един от пленените юдейски синове, които баща ми доведе? Слушал съм, че в тебе живее Божият Дух, че в тебе се намират и светлина, и разум, и висока мъдрост. Доведоха ми мъдреци и магьосници, за да прочетат това, което е написано, и да ми обяснят какво означава. Но те не можаха да обяснят. За тебе съм слушал, че си способен да тълкуваш значения и да разрешаваш трудни загадки.

И така, ако можеш да прочетеш това, което е написано, и ми обясниш какво означава, ще бъдеш облечен в багреница, на шията си ще носиш златна верижка и ще бъдеш трети по власт в царството ми!“

Данаил прочита написаното

Данаил отговори на царя: ,Даровете ти нека останат у тебе и почестите си дай на друг! А аз ще прочета на царя написаното и ще му обясня значението. Царю, Всевишният Бог бе дарувал на баща ти Навуходоносор царство, величие, чест и слава. Пред величието, което му бе дал Той, всички народи, племена и езици трепереха и се бояха. Когото искаше, той убиваше, и когото искаше, оставяше жив. Когото искаше, той въздигаше, и когото искаше, унижаваше. Но когато сърцето му се възгордя и духът му се ожесточи до дързост, той беше свален от царския престол и лишен от славата си, докато не позна, че над човешкото царство властва Всевишният Бог и поставя начело когото Той иска.

И ти, Валтасаре, негов син, макар и да знаеше всичко това, не смири сърцето си. Ти се възпротиви на Всевишния Бог. Донесоха ти съдовете от дома Му и заедно с твоите велможи, жени и наложници ти пи от тях вино, като славеше боговете – сребърни и златни, медни и железни, дървени и каменни, които нито виждат, нито чуват, нито разбират. А Бог, в Чиито ръце е твоето дихание и у Когото са всички твои пътища, ти не прослави!

Заради това е изпратена от Него тази ръка и са изписани тези думи.

Ето какво е написано:

MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Ето и значението на тези думи:

MENE – Бог преброи дните на царството ти и му сложи край.

TEKEL – претеглен си на везните и твоята тежест е недостатъчна.

UPHARSIN – царството ти е разделено и е дадено на мидяни и перси.“

Тогава по заповед на Валтасар облякоха Данаил в багреница, поставиха на шията му златна верижка и го провъзгласиха за трети по власт в царството.

В същата тази нощ халдейският цар Валтасар бе убит. Мидянският цар Дарий превзе царството, когато беше на шестдесет и две години.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.