библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Сътворението на света

Историята на Спасението

Сътворението на света

Светлината

В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста. Тъмнина се разстилаше над бездната и Дух Божи се носеше над водата.

И рече Бог: „Да бъде светлина.“ И стана светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече Ден, а тъмнината – Нощ.

И стана вечер, и стана утро – ден първи.

Водата и небето

И рече Бог: „Да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода.“ И създаде Бог твърдта. Отдели водата, която беше под твърдта, от водата над твърдта. Така и стана. Твърдта Бог нарече Небе.

И стана вечер, и стана утро – ден втори.

Земята и растенията

И рече Бог: Да се събере водата, която е под небето, на едно място и да се яви суша.“ Така и стана. Сушата Бог нарече Земя, а събраните води – Морета. И видя Бог, че това е добро.

И рече Бог: Да произведе земята злак и трева, която дава семе, плодно дърво, което дава плод според рода си и семето му да е в него.“ И произведе земята злак и трева, която дава семе, плодно дърво, което дава плод според рода си и семето му – в него. Видя Бог, че това е добро.

И стана вечер, и стана утро – ден трети.

Небесните светила

И рече Бог: „Да има светила на небесната твърд, които да отделят ден от нощ и да бъдат знаци за времена, дни и години. Да бъдат светила на небесния простор, за да светят на земята.“ Така и стана. И създаде Бог двете големи светила – по-голямото да управлява деня, а по-малкото да управлява нощта. Създаде и звездите. Постави ги Бог на небесния простор, за да светят на земята, да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. Видя Бог, че това е добро.

И стана вечер, и стана утро – ден четвърти.

Животните и птиците

И рече Бог: Да произведе водата живи същества, влечуги. Птици да полетят над земята по небесната твърд.“ Така и стана. И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни-влечуги, които произведе водата, и всякакви пернати птици, всички според рода им. Видя Бог, че това е добро. След това ги благослови и рече: „Плодете се и се множете. Пълнете водите в моретата и просторите на небесата.“

И стана вечер, и стана утро – ден пети.

И рече Бог: Да произведе земята живи същества според рода им – големи и малки животни и земни зверове.“ Така и стана. И видя Бог, че това е добро.

Човекът

След това Бог рече: „Да сътворим човек по Наш образ и подобие. Да господарува над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички малки животни, които пълзят по нея.“

И създаде Господ Бог човека от земна пръст. Вдъхна в лицето му дихание за живот. И човекът придоби жива душа. Рече Господ Бог: „Не е добро за човека да бъде сам. Да му сътворим помощник, подобен на него.“ Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици. Заведе ги при човека, за да види как той ще ги нарече. И каки човекът нарече всяко живо същество, така да бъде името му. Човекът даде имена на добитъка, на небесните птици и на всички полски зверове. Но не се намери помощник подобен на него. Тогава Господ даде на човека дълбок сън. И когато той заспа, Бог взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена. Заведе я при него и човекът рече: „Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си.“

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. И двамата ще бъдат една плът.

Адам и жена му бяха голи, но не се срамуваха.

Бог сътвори човека по Свой образ, по Божи образ го сътвори, мъж и жена го сътвори.

И Бог ги благослови. Рече им: „Плодете се и се множете. Пълнете земята и я обладайте. Господарувайте над риби в морето, над птици в небето и над всички животни, които пълзят по земята. Давам ви за храна всяка трева по земята, която дава семе, и всяко дърво, което дава плод със семе. А на земните зверове, на небесните птици и на всичко, което се движи по земята и има жива душа, дадох за храна целия злак тревист.“ Така и стана. Видя Бог всичко, което създаде. И то беше твърде добро.

И стана вечер, и стана утро – ден шести.

Почивка

Така бяха сътворени небето и земята и цялото им войнство. Всичко, което извърши, Бог свърши до седмия ден. И в седмия ден си почина от всички Свои дела. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина.

Така станаха небето и земята при сътворението им.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.