Събота след Пепеляна Сряда

ПОСТНО ВРЕМЕ

Събота след Пепеляна Сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                         58, 9б-14

Това казва Господ:

„Ако отстраниш от себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително; когато отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца – тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне. И Господ ще ти бъде винаги покой и ще изпълни душата ти с блясък и ще укрепи костите ти и ти ще бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чиито води никога не пресекват.

Тогава ти ще изградиш древните развалини, ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалини, възобновител на пътища.

Ако заради съботата задържаш ногата си да изпълнява прищевките ти в моя свет ден и ако наричаш съботата радост, свет ден Господен, чествуван, и ако я почетеш с това, да не се занимаваш с обикновените си работи, да угаждаш на прищевките си и да празнословиш, то ще имаш радост в Господа и Аз ще те възкача на височини земни и ще ти дам да вкусиш наследието на Яков, твоя Отец.

Устата на Господа изрекоха това.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 85,1-6 (О: 11a)

 

О Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходи в Твоята истина.

 

Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден и сиром ах. Запази душата си, защото благоговея пред Тебе, спаси Твоя раб, който се упова на Тебе. O

 

Помилвай ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден, развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си. О

 

Защото Ти, Господи, си благ и милосърден, и многомилосърден към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, молитвата ми и послушай гласа на молбата ми. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Не искам Аз смъртта на грешника, казва Господ, а да се отвърне от пътя си и да бъде жив.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              15,27-32

В онова време:

Исус видя един митар, на име Леви, който седеше на митницата, и му рече: „Върви след Мене.“ И той, като остави всичко, стана и тръгна след Него.

И приготви за Него Леви у дома си голяма гошавка; и там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях. А книжниците и фарисеите роптаеха и казваха на учениците Му „Защо ядете и пиете с митари и грешници?“

А Исус им отговори и рече: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.