Генерални Аудиенции

Съборът засяга цялата Църква

18 септември 1963 – Папа Павел VI

Съборът засяга цялата Църква

 

Скъпи синове и дъщери!
Уважаеми вярващи и поклонници!

Вие идвате на тази аудиенция, за да видите папата, да слушате гласа Му, да получите благословията Му, а също и да бъдете видени и чути от Него, за да отдадете пред Него външната почит на вашето присъствие и вътрешната почит на вашите сърца.

Тази среща се стреми да установи двоен духовен поток, този, който идва от папата, за да ви донесе някакво впечатление, някакво влияние от присъствието на този Христос, на който Той е видимият викарий; и тази, която се издига от вас, чрез служението на папата, до самия Христос Господ и носи вашите тревоги, вашите надежди, вашите молитви към Господ.

Е, ако искаме тази циркулация на чувства и духовни ценности да се слеят в един израз днес, Наш и ваш, Каним ви да запомните препоръката, която отправихме към цялата Църква през последните дни; препоръката да се подготви възобновяването на Вселенския събор с молитва и умъртвяване. Честването на свещения Tempora също ни предлага възможността, тоест освещаването на новия сезон, есента, който литургията и дисциплината на Църквата ни канят да осветим с конкретни молитви и с някакъв акт на покаяние.

Уважаеми верни, Ние също увещаваме вас, които с това посещение демонстрирате своята синовна преданост към Нас, да се включите духовно и практически в подготовката на Събора. Винаги трябва да помним две неща: че такова събитие засяга цялата Църква, не само епископите, които се събират на Събора, но и всички вярващи; и че успехът на Събора ще зависи главно от Светия Дух, Когото трябва да умоляваме с нашите молитви и нашите добри дела.

Затова бъдете обединени с Нас, най-скъпи синове и дъщери, особено в този момент, за да измолим от Господ щастливо и плодотворно празнуване на следващия Събор; и бъдете сигурни, че Господ ще изпълни не само това желание, но и други добри желания, които имате в сърцето си, както се надяваме с Нашата апостолска благословия.

 

Папа Павел VI

Генерална аудиенция

Базилика Свети Петър, сряда, 18 септември 1963 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.