Генерални Аудиенции

Суверенът на семейството

14 юни 1939 – Папа Пий XII

Суверенът на семейството

 

За вас, младоженци, както обикновено, отива нашата първа дума и нашия първи поздрав, който искаме да бъде придружен, както винаги, от нашата благословия, тъй като вие очаквате това от Нас и това сте дошли да поискате и получите.

Но към думите на поздрава и благословията Ние искаме да добавим дума на увещание, предложена ни от обстоятелствата на тази аудиенция, която предшества празника на Пресветото Сърце на Исус с един ден.

Поклонението към Пресветото Сърце на Изкупителя на света, което в последно време така възхитително се разпространи в Църквата в най-висши и най-разнообразни проявления, беше установено и желано от самия Божествен Спасител, като молеше и предлагаше уважението с когото Неговото прелестно Сърце желаеше да бъде почетено.

Исус определи целта на това скъпо благочестие, когато в най-известното от явленията на Света Маргарита Мария Алакок изрече тези прочувствени думи: «Ето това Сърце, което толкова много е възлюбило хората и ги е изпълнило с толкова много блага, и което няма нищо спестено до точката на изтощение и консумация, което да свидетелства за любовта му към тях; и в замяна получава само неблагодарност от повечето от тях.“

Любов и обезщетение: това е, което тази преданост изисква по много специален начин, любов, която да отвърне на тези, които ни обичат толкова много, обезщетение, за да компенсира безчинствата, причинени на тази безкрайна любов.

И за да привлече хората да приемат тези негови желания, Исус благоволи да ги потвърди с най-широки обещания.

Сред тези обещания има и такива, които засягат особено християнските семейства, а оттам и съпрузите, родителите и децата, които ще дойдат да веселят дома ви утре.

« Ще донеса и запазя мира в техните семейства – ще благословя домовете, в които образът на моето Сърце ще бъде изложен и почитан »

От тези обещания може да се каже, че произлиза онази проява на семейно поклонение, която се нарича Посвещаване на семейства на Пресветото Сърце на Исус и която по този повод бихме искали да препоръчаме на вас, християнски съпрузи, които току-що сте създали нови семейства в подножието на олтара.на Бог.

Това посвещение изразява пълно посвещение на божественото Сърце: то е признаване на върховенството на нашия Господ над семейството, то изразява уверена молба да получи Неговите благословии за дома си и изпълнението на неговите обещания. Семейството, посвещавайки се на Божественото Сърце, протестира, че иска да живее самия живот на Исус Христос, да направи така, че добродетелите, преподавани и живеени от Него, да процъфтяват; Той ръководи неговите събрания, благославя неговите начинания, освещава неговите радости, успокоява неговите тревоги, утешава умиращите, внушава примирение на онези, които остават.

Така във вашите посветени семейства Исус ще бъде суверенното правило на вашето поведение и бдителният защитник на вашите интереси. Нека това спечели за вас Нашата бащинска благословия, която ви даваме от все сърце.

 

Папа Пий XII

Радиосъобщение

сряда, 14 юни 1939 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.