Страдащо лице на Исус – пч

Оброчна Литургия 4 – Страдащо лице на Исус

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на пророк Исая.                         50,4 – 9

Господ Бог Ми даде език на мъдри, за да мога с думи да подкрепя изнемогващия: всяка заран Той пробужда, пробужда ухото Ми, за да слушам като ония, които се учат.

Господ Бог Ми отвори ухото, и Аз се не възпротивих, не отстъпих назад.

Гърба Си подложих на биещите, и страните Си – на удрящите; лицето Си не скривах от поругание и заплюване.

И Господ Бог Ми помага; затова не се срамувам, затова държа лицето Си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен.

Близо е Оня, Който Ме оправдава: кой иска да се надваря с Мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с Мене? Нека пристъпи към Мене.

Ето, Господ Бог Ми помага: кой ще Ме осъди?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30, 1.6  12-13  14-16 17.25

 

О Яви на Твоя раб светлото Си лице, Господи.

 

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда избави ме. В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината O

 

От всичките си врагове станах за укор дори пред моите съседи и плашило за моите познати; които ме видят на улицата бягат от мене. Забравен съм в сърцата като мъртъв; аз съм като разбит съсъд. О

 

Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог. Дните ми са в Твоя ръка; избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми. О

 

Яви на Твоя раб светлото Си лице; спаси ме с Твоята милост. Дерзайте, и да крепне сърцето ви; дерзайте всички, които се надявате на Господа! О

 

Алилуя Тогава Господ, като се обърна, погледна Петра, и Петър си спомни думите на Господа. Алилуя

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              22, 55 – 65

В онова време

Като хванаха Исус, поведоха и заведоха Го в дома на първосвещеника. А Петър следваше отдалеч.

Когато накладоха огън сред двора и седнаха наедно, седеше и Петър между тях.

Една слугиня, като го видя седнал срещу светлината, взря се в него и рече: и тоя беше с Него.

Но той се отрече от Него, като каза: жено, не Го познавам.

След малко друг един, като го видя, рече: и ти си от тях. Но Петър отвърна; човече, не съм.

А като се мина около час време, друг някой взе да твърди, като казваше: наистина, и тоя с Него беше, защото е галилеец.

Но Петър рече: човече, не зная, какво говориш. И веднага, докле още говореше той, петелът пропя.

Тогава Господ, като се обърна, погледна Петра, и Петър си спомни думите на Господа, както му бе казал: преди още петел да пропее, ти три пъти ще се отречеш от Мене. И като излезе вън, горко плака.

Човеците, които държаха Исуса, ругаеха Го и Го биеха; и като Го забулиха, удряха Го по лицето и Го питаха: проречи, кой Те удари? И много други хули казваха против Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.