Сретение Господне

Сретение Господне – 2 февруари

Когато този празник не се падне в неделя, преди Евангелието се избира едно от следващите четива.

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Малахия                     3, 1-4

Тъй казва Господ Бог:

„Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, когото вие търсите, и Ангелът на завета, когото вие желаете; ето, Той иде, казва Господ Саваот.

„И кой ще издържи деня на дохождането Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото Той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще седне да претопява и чисти сребро; ще очисти синовете на Леви н ще ги претопи като злато и като сребро, за да принесат жертва на Господа с правда. Тогава ще бъде благоприятна на Господа жертвата на Юда и Йерусалим, както в стародавни дни и както в предишни години.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 23, 7.8.9.10 (О: 10в)

 

О Господ на силите. Той е цар на славата.

 

Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе царят на славата,  O

 

Кой е този цар на славата? Крепкият и силният Господ, Силният на война Господ. О

 

Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе царят на славата. О

 

Кой е този цар на славата? Господ на силите. Той е цар на славата. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от Посланието до евреите                     2, 14-18

Понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оня, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола; и да избави ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство. Защото, наистина, не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема.

Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа. Защото в това, що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Светлина за просвещение на езичниците, и слава на Твоя народ Израил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2,22-40

Когато се изпълниха дните на очистянето на Мария, според закона Мойсеев донесоха Го в Йерусалим родителите му, за да Го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, че „всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа“; и да принесат жертва, според реченото в закона Господен: „две гургулици, или две гълъбчета.“

Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух Свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.

И дойде по вдъхновение в храма, и, когато родителите донесоха младенеца Исус, за да извършат на Него обичая по закона, той Го прегърна, благослови Бога и рече: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думите Си, с миром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи: светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израил.“

А баща Му и майка Му се чудеха на казаното за Него.

И благослови го Симеон и рече на Мария, майка Му: „Ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, (и на сама тебе меч ще прониже душата), за да се открият мислите на много сърца.“

Тук беше и Ана пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си седем години след девството си; тя беше вдовица на около осемдесет и четири години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим.

И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет.

А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.