Dominus Vobiscum

Папите

от Св. Петър до Франциск

Папа Римски (на латинскиpapa, и на гръцкиπάππας – в пр. отец, баща) е глава и върховен суверенен йерарх (понтифекс, понтифик) (на латинскиPontifex Romanus – римски понтифекс, или на латинскиPontifex Maximus – върховен суверенен понтифекс) на Римокатолическата църква, а в международното право – суверенно лице с изключителни пълномощия (persona sui generis), защото едновременно притежава три неразделни функции на властта:

  1. глава и суверен на Светия престол;
  2. наследник на Свети Петър (първият епископ на Рим), глава на Католическата църква и неин върховен йерарх;
  3. абсолютен суверен (монарх) на града-държава Ватикана.

Пълният суверенитет на папата като глава на Светия Престол, се запазва независимо от наличието на териториални владения. Суверенитетът на Ватикана (територията, на която се разполага Светия престол), потвърден от Латеранските съглашения през 1929 г., произтича от суверенитета на Светия престол.

В първите векове на християнството, името папа се използва за всички епископи. Има свидетелства за това, че през VI век, все още някои епископи се наричали папи. От началото на VII век до наши дни, тази титла се дава само на римските и александрийските епископи. Първият римски епископ, който използва титлата „папа“ е Сириций през 384 г.

Според католическото учение папата е наследник на епископския престол на Свети Петър и затова има предимство в цялата християнска Църква пред останалите епископи.

san pietro corretto
1. Св. Петър
(33-64/67)
2. Св. Лин
(68-79)
3. Св. Анаклет I
(80-92)
4. Св. Kлимент I
(92-99)
5. Св. Еварист
(99-108)
6. Св. Александър I
(108/109-116/119)
7. Св. Сикст I
(117/119-126/128)
8. Св. Телесфор
(127/128-137/138)
9. Св. Хигин
(138-142/149)
10. Св. Пий I
(142/146-157/161)
11. Св. Аникет
(150/157-153/168)
12. Св. Сотер
(162/168-170/177)
13. Св. Елевтерий
(171/177-185/189)
14. Св. Виктор I
(186/189-197/201)
15. Св. Зефирин
(198-217/218)
16. Св. Каликст I
(218-222)
17. Св. Урбан I
(222-230)
18. Св. Понтиан
(230-235)
19. Св. Антер
(235-236)
20. Св. Фабиан
(236-250)
21. Св. Корнелий
(251-253)
22. Св. Луций I
(253-254)
23. Св. Стефан I
(254-257)
24. Св. Сикст II
(257-258)
25. Св. Дионисий
(260-268)
26. Св. Феликс I
(269-274)
27. Св. Евтихий
(275-283)
28. Св. Кай
(283-296)
29. Св. Марцелин
(296-304)
30. Св. Марцел I
(308-309)
31. Св. Евсевий
(309-310)
32. Св. Милтияд
(311-314)
33. Св. Силвестър I
(314-335)
34. Св. Марк
(335-336)
35. Св. Юлий I
(337-352)
36. Либерий
(352-366)
37. Св. Дамас I
(366-383)
38. Св. Сириций
(384-399)
39. Св. Анастасий I
(399-401)
40. Св. Инокентий I
(401-417)
41. Св. Зосим
(417-418)
42. Св. Бомифаций I
(418-422)
43. Св. Целестин I
(422-432)
44. Св. Сикст III
(432-440)
45. Св. Лъв I
(440-461)
46. Св. Иларий
(461-468)
47. Св. Симплиций
(468-483)
48. Св. Феликс III
(483-492)
49. Св. Геласий I
(492-496)
50. Анастасий II
(496-498)
51. Св. Симах
(498-514)
52. Св. Хормисд
(514-523)
53. Св. Йоан I
(523-526)
54. Св. Феликс IV
(526-530)
55. Бонифаций II
(530-532)
56. Йоан II
(533-535)
57. Св. Агатеп I
(535-536)
58. Св. Силверий
(536-537)
59. Вигилий
(537-555)
60. Пелагий I
(556-561)
61. Йоан III
(561-574)
62. Бенедикт I
(575-579)
63. Пелагий II
(579-590)
64. Св. Григорий I
(590-604)
65. Сабиниан
(604-610)
66. Бонифаций III
(607)
67. Св. Бонифаций IV
(608-615)
68. Св. Адеодат
(615-618)
69. Бонифаций V
(619-625)
70. Хонорий I
(625-638)
71. Северин
(640)
72. Йоан IV
(640-642)
73. Теодор I
(642-649)
74. Св. Мартин I
(649-655)
75. Св. Евгений I
(655-657)
76. Св. Виталиан
(657-672)
77. Адеодат II
(672-676)
78. Дон
(676-678)
79. Св. Агатон
(678-681)
80. Св. Лъв II
(682-683)
81. Св. Бенедикт II
(684-685)
82. Йоан V
(672-676)
83. Конон
(686-687)
84. Св. Сергий I
(687-701)
85. Йоан VI
(701-705)
86. Йоан VII
(705-708)
87. Сисиний
(708)
88. Константин
(708-715)
89. Св. Григорий II
(715-731)
90. Св. Григорий III
(731-741)
91. Св. Захарий
(741-752)
92. Стефан II
(752-757)
93. Св. Павел I
(757-767)
94. Стефан III
(767-772)
95. Адриан I
(772-795)
96. Св. Лъв III
(795-816)
97. Стефан IV
(816-817)
98. Св. Пасхалий I
(817-824)
99. Евгений II
(824-827)
100. Валентин
(827)
101. Григорий IV
(827-844)
102. Сергий II
(844-847)
103. Св. Лъв IV
(847-855)
104. Бенедикт III
(855-858)
105. Св. Николай I
(858-868)
106. Адриан II
(867-872)
107. Йоан VIII
(872-882)
108. Марин I
(882-884)
109. Св. Адриан III
(884-885)
110. Стефан V
(885-891)
111. Формоза
(891-896)
112. Бонифаций VI
(896)
113. Стефан VI
(896-897)
114. Роман
(897)
115. Теодор II
(885-891)
116. Йоан IX
(898-900)
117. Бенедикт IV
(900-903)
118. Лъв V
(903)
119. Сергий III
(904-911)
120. Анастасий III
(911-913)
121. Ландо
(913-914)
122. Йоан X
(914-928)
123. Лъв VI
(928-929)
124. Стефан VII
(929-931)
125. Йоан XI
(931-935)
126. Лъв VII
(936-939)
127. Стефан VIII
(939-942)
128. Марин II
(942-946)
129. Агапет II
(946-955)
130. Йоан XII
(955-963)
131. Лъв VIII
(963-964)
132. Бенедикт V
(964)
133. Йоан XIII
(965-972)
134. Бенедикт VI
(973-974)
135. Бенедикт VII
(974-983)
136. Йоан XIV
(983-984)
137. Йоан XV
(985-996)
138. Григорий V
(996-999)
139. Силвестър II
(999-1003)
140. Йоан XVII
(1003)
141. Йоан XVIII
(1003-1009)
142. Сергий IV
(1009-1012)
143. Бенедикт VIII
(1012-1024)
144. Йоан XIX
(1024-1032)
145. Бенедикт IX
(1032-1045)
146. Силвестър III
(1045)
147. Бенедикт IX
(1045)
148. Григорий VI
(1045-1046)
149. Климент II
(1046-1047)
150. Бенедикт IX
(1047-1048)
151. Дамас II
(1048)
152. Св. Лъв IX
(1049-1054)
153. Виктор II
(1055-1057)
154. Стефан IX
(1057-1058)
155. Николай II
(1058-1061)
156. Александър II
(1061-1073)
157. Св. Григорий VII
(1073-1085)
158. Бл. Виктор III
(1086-1087)
159. Бл. Урбан II
(1088-1099)
160. Паскал II
(1099-1118)
161. Геласий II
(1118-1119)
162. Калист II
(1119-1124)
163. Хонорий II
(1124-1130)
164. Инокентий II
(1130-1143)
165. Целестин II
(1143-1144)
166. Луций II
(1144-1145)
167. Евгений III
(1145-1153)
168. Анастасий IV
(1153-1154)
169. Адриан IV
(1154-1159)
170. Алексцандър III
(1159-1181)
171. Луций III
(1181-1185)
172. Урбан III
(1185-1187)
173. Григорий VIII
(1187)
174. Климент III
(1154-1159)
175. Целестин III
(1191-1198)
176. Инокентий III
(1198-1216)
177. Хонорий III
(1216-1227)
178. Григорий IX
(1227-1241)
179. Целестин IV
(1241)
180. Иннокентий IV
(1191-1198)
181. Александър IV
(1254-1261)
182. Урбан IV
(1261-1264)
183. Климент IV
(1227-1241)
184. Бл. Григорий X
(1271-1276)
185. Бл. Инокентий V
(1276)
186. Адриан V
(1276)
187. Йоан XXI
(1276-1277)
188. Николай III
(1277-1280)
189. Мартин IV
(1271-1276)
190. Хонорий IV
(1285-1287)
191. Николай IV
(1288-1292)
192. Св. Целестин V
(1294)
193. Бонифаций VIII
(1294-1303)
194. Бл. Бенедикт XI
(1303-1304)
195. Климент V
(1305-1314)
196. Йоан XXII
(1316-1334)
197. Бенедикт XII
(1334-1342)
198. Климент VI
(1342-1352)
199. Инокентий VI
(1352-1362)
200. Бл. Урбан V
(1305-1314)
201. Григорий XI
(1370-1378)
202. Урбан VI
(1378-1389)
203. Бонифаций IX
(1389-1404)
204. Инокентий VII
(1404-1406)
205. Григорий XII
(1406-1415)
206. Мартин V
(1417-1431)
207. Евгений IV
(1431-1447)
208. Николай V
(1447-1455)
209. Каликст III
(1455-1458)
210. Пий II
(1458-1464)
211. Павел II
(1464-1471)
212. Сикст IV
(1471-1484)
213. Инокентий VIII
(1484-1492)
214. Александър VI
(1492-1503)
215. Пий III
(1503)
216. Юлий II
(1503-1513)
217. Лъв X
(1513-1521)
218. Адриан VI
(1522-1523)
219. Климент VII
(1523-1534)
220. Павел III
(1534-1549)
221. Юлий III
(1550-1555)
222. Марцел II
(1555)
223. Павел IV
(1555-1559)
224. Пий IV
(1559-1565)
225. Св. Пий V
(1566-1572)
226. Григорий XIII
(1572-1585)
227. Сикст V
(1585-1590)
228. Урбан VII
(1590)
229. Григорий XIV
(1590-1591)
230. Инокентий IX
(1591)
231. Климент VIII
(1592-1605)
232. Лъв XI
(1605)
233. Павел V
(1605-1621)
234. Григорий XV
(1621-1623)
235. Урбан VIII
(1623-1644)
236. Инокентий X
(1644-1655)
237. Александър VII
(1605)
238. Климент IX
(1667-1669)
239. Климент X
(1670-1676)
240. Бл. Инокентий XI
(1676-1689)
241. Александър VIII
(1689-1691)
242. Инокентий XII
(1691-1700)
243. Климент XI
(1700-1721)
244. Инокентий XIII
(1721-1724)
245. Бенедикт XIII
(1724-1730)
246. Климент XII
(1730-1740)
247. Бенедикт XIV
(1740-1758)
248. Климент XIII
(1758-1769)
249. Климент XIV
(1769-1774)
250. Пий VI
(1775-1799)
251. Пий VII
(1800-1823)
252. Лъв XII
(1823-1829)
253. Пий VIII
(1829-1830)
254. Григорий XVI
(1831-1846)
255. Бл. Пий IX
(1846-1878)
256. Лъв XIII
(1878-1903)
257. Св. Пий X
(1903-1914)
258. Бенедикт XV
(1914-1922)
259. Пий XI
(1922-1939)
260. Пий XII
(1846-1878)
261. Св. Йоан XXIII
(1958-1963)
262. Св. Павел VI
(1963-1978)
263. Бл. Йоан Павел I
(1978)
264. Св. Йоан Павел II
(1978-2005)
265. Бенедикт XVI
(2005-2013)
266. Франциск
(2013- )

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.